Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 116:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 116:3

Tali-tali maut p  telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku, aku mengalami kesesakan dan kedukaan.

AYT (2018)

Tali-tali maut telah membelitku, dan kengerian dunia orang mati menimpaku; aku ditimpa kesesakan dan kedukaan.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 116:3

Maka tali maut telah melengkung aku dan segala hebat neraka telah berlaku atasku, dan aku merasai kesukaran dan kedukaan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 116:3

Aku diancam bahaya maut; kengerian maut menyergap aku, membuat aku gelisah dan takut.

MILT (2008)

Tali-tali maut sudah membelit aku, dan kesesakan alam maut menimpa aku, aku mengalami kesesakan dan kedukaan.

Shellabear 2011 (2011)

Tali-tali maut membelit aku, sengsara alam kubur menimpa aku, aku mengalami kesesakan dan dukacita.

AVB (2015)

Azab maut telah mengelilingiku, dan seksa kubur telah mencengkamku; aku menanggung kesusahan dan kedukaan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 116:3

Tali-tali
<02256>
maut
<04194>
telah meliliti
<0661>
aku, dan kegentaran
<04712>
terhadap dunia orang mati
<07585>
menimpa
<04672>
aku, aku mengalami
<04672>
kesesakan
<06869>
dan kedukaan
<03015>
.
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 116:3

Maka tali
<02256>
maut
<04194>
telah melengkung
<04712>
aku dan segala hebat neraka
<07585>
telah berlaku atasku, dan aku merasai
<04672>
kesukaran
<06869>
dan kedukaan
<03015>
.
AYT ITL
Tali-tali
<02256>
maut
<04194>
telah membelitku
<0661>
, dan kengerian
<04712>
dunia orang mati
<07585>
menimpaku
<04672>
; aku ditimpa
<04672>
kesesakan
<06869>
dan kedukaan
<03015>
.
AVB ITL
Azab
<02256>
maut
<04194>
telah mengelilingiku
<0661>
, dan seksa
<04712>
kubur
<07585>
telah mencengkamku
<04672>
; aku menanggung
<04672>
kesusahan
<06869>
dan kedukaan
<03015>
.
HEBREW
auma
<04672>
Nwgyw
<03015>
hru
<06869>
ynwaum
<04672>
lwas
<07585>
yrumw
<04712>
twm
<04194>
ylbx
<02256>
ynwppa (116:3)
<0661>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 116:3

Tali-tali maut p  telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku, aku mengalami kesesakan dan kedukaan.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 116:3

Tali-tali 1  maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa 2  aku, aku mengalami 2  kesesakan dan kedukaan.

Catatan Full Life

Mzm 113:1--119:28 1

Nas : Mazm 113:1-118:29

Mazmur-mazmur ini dipakai oleh orang Yahudi pada perayaan Paskah setiap tahun. Dua mazmur pertama dinyanyikan sebelum perjamuan Paskah, sisanya setelah perjamuan. Dengan demikian ini mungkin adalah nyanyian terakhir yang dinyanyikan Yesus Kristus sebelum kematian-Nya. Karena mazmur-mazmur ini dimulai dalam bahasa Ibrani dengan kata "_Halelu Yah_" (Mazm 113:1), maka orang Yahudi menyebutnya "_Hallel_ (Pujian)".


Mzm 116:1-19 2

Nas : Mazm 116:1-19

Mazmur ini mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kelepasan dari kematian dan menyatakan pujian semua orang percaya yang menderita yang diselamatkan oleh Tuhan dan terhindar dari kematian atau malapetaka besar.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA