Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Amsal 19:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ams 19:7

Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. g  Ia mengejar mereka, memanggil mereka tetapi mereka tidak ada lagi. h 

AYT (2018)

Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya; terlebih lagi, mereka dijauhi oleh sahabat-sahabatnya. Dia mengejar mereka dengan perkataannya, tetapi mereka tidak ada.

TL (1954) ©

SABDAweb Ams 19:7

Bahwa seorang miskin dibenci jikalau oleh saudara-saudaranya sekalipun, istimewa pula segala sahabatnya akan menjauhkan dirinya dari padanya. Maka ia mengejar akan mereka itu dengan katanya, tetapi tiada diindahkannya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ams 19:7

Orang miskin diremehkan oleh saudaranya, apalagi oleh temannya. Betapapun ia berusaha, ia tak dapat memikat mereka.

MILT (2008)

Semua saudara orang miskin telah membencinya, begitu pula teman-temannya telah menjauhinya, yang mengejar perkataannya tidak ada lagi baginya.

Shellabear 2011 (2011)

Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, terlebih lagi sahabat-sahabatnya; mereka menjauhkan diri darinya. Ia mengejar sambil memohon, tetapi mereka tidak ada lagi.

AVB (2015)

Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apatah lagi para sahabatnya; mereka menjauhkan diri daripadanya. Dia mengejar sambil memohon, tetapi mereka tidak ada lagi.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ams 19:7

Orang miskin
<07326>
dibenci
<08130>
oleh semua
<03605>
saudaranya
<0251>
, apalagi
<03588> <0637>
sahabat-sahabatnya
<04828>
, mereka menjauhi
<07368>
dia. Ia mengejar
<07291>
mereka, memanggil
<0561>
mereka tetapi mereka
<01992>
tidak
<03808>
ada lagi.

[<04480>]
TL ITL ©

SABDAweb Ams 19:7

Bahwa seorang miskin
<07326>
dibenci
<08130>
jikalau oleh saudara-saudaranya
<0251>
sekalipun
<0637>
, istimewa
<03588>
pula segala sahabatnya
<04828>
akan menjauhkan
<07368>
dirinya dari
<04480>
padanya. Maka ia mengejar
<07291>
akan mereka
<01992>
itu dengan katanya
<0561>
, tetapi tiada
<03808>
diindahkannya.
AYT ITL
Orang miskin
<07326>
dibenci
<08130>
oleh semua
<03605>
saudaranya
<0251>
; terlebih lagi
<0637>
, mereka dijauhi
<07368>
oleh sahabat-sahabatnya
<04828>
. Dia mengejar
<07291>
mereka dengan perkataannya
<0561>
, tetapi mereka
<01992>
tidak ada
<03808>
.

[<04480>]
AVB ITL
Orang miskin
<07326>
dibenci
<08130>
oleh semua
<03605>
saudaranya
<0251>
, apatah lagi
<0637>
para sahabatnya
<04828>
; mereka menjauhkan
<07368>
diri daripadanya
<04480>
. Dia mengejar
<07291>
sambil memohon
<0561>
, tetapi mereka
<01992>
tidak
<03808>
ada lagi.
HEBREW
hmh
<01992>
*wl {al}
<03808>
Myrma
<0561>
Pdrm
<07291>
wnmm
<04480>
wqxr
<07368>
wherm
<04828>
yk
<03588>
Pa
<0637>
whanv
<08130>
sr
<07326>
yxa
<0251>
lk (19:7)
<03605>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ams 19:7

3 Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya 1 , apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar 2  mereka, memanggil mereka tetapi mereka tidak ada lagi.

[+] Bhs. InggrisTIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA