Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 81:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 81:7

(81-8) dalam kesesakan engkau berseru, e  maka Aku meluputkan engkau; Aku menjawab f  engkau dalam persembunyian guntur, Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. g  Sela

AYT (2018)

(81-8) Dalam kesesakan, kamu berseru, dan Aku menyelamatkanmu. Aku menjawabmu di tempat persembunyian guntur, Aku mengujimu di air Meriba. (Sela)

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 81:7

(81-8) Maka dalam hal kepicikan engkau telah berseru, lalu Aku melepaskan dikau, serta Aku menyahut akan dikau dari balik tirai guruh; maka Aku telah mencobai akan dikau pada air Meriba. -- Selah.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 81:7

(81-8) Dalam kesusahanmu kamu berseru, dan Aku menyelamatkan kamu. Kujawab kamu dari guntur tempat Aku bersembunyi, Kuuji kamu di mata air Meriba.

MILT (2008)

(81-8) Engkau berseru kepada-Ku dalam kesesakan, dan Aku menyelamatkanmu; Aku menjawab engkau dari balik guntur, Aku menguji engkau di air Meriba. Sela.

Shellabear 2011 (2011)

(81-8) Dalam kesesakan engkau berseru, lalu Aku melepaskanmu. Aku menjawab engkau dari tempat persembunyian guruh, dan Aku telah menguji engkau di tepi air Meriba. S e l a

AVB (2015)

Kamu menyeru-Ku ketika dalam kesusahan dan Aku melepaskan kamu, Aku menjawabmu di tempat rahsia guruh; Aku mengujimu di perairan Meriba. Sela

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 81:7

(#81-#8) dalam kesesakan
<06869>
engkau berseru
<07121>
, maka Aku meluputkan
<02502>
engkau; Aku menjawab
<06030>
engkau dalam persembunyian
<05643>
guntur
<07482>
, Aku telah menguji
<0974>
engkau dekat
<05921>
air
<04325>
Meriba
<04809>
. Sela
<05542>
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 81:7

(81-8) Maka dalam hal kepicikan
<06869>
engkau telah berseru
<07121>
, lalu Aku melepaskan
<02502>
dikau, serta Aku menyahut
<06030>
akan dikau dari balik tirai
<05643>
guruh
<07482>
; maka Aku telah mencobai
<0974>
akan dikau pada air
<04325>
Meriba
<04809>
. -- Selah
<05542>
.
AYT ITL
Dalam kesesakan
<06869>
, kamu berseru
<07121>
, dan Aku menyelamatkanmu
<02502>
. Aku menjawabmu
<06030>
di tempat persembunyian
<05643>
guntur
<07482>
, Aku mengujimu
<0974>
di
<05921>
air
<04325>
Meriba
<04809>
. Sela
<05542>
HEBREW
hlo
<05542>
hbyrm
<04809>
ym
<04325>
le
<05921>
Knxba
<0974>
Mer
<07482>
rtob
<05643>
Knea
<06030>
Kulxaw
<02502>
tarq
<07121>
hrub
<06869>
(81:7)
<81:8>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 81:7

(81-8) dalam kesesakan engkau berseru 1 , maka Aku meluputkan engkau; Aku menjawab engkau dalam persembunyian 2  guntur, Aku telah menguji 3  engkau dekat air Meriba 4 . Sela

[+] Bhs. InggrisTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA