Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 61:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 61:3

(61-4) Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, j  menara yang kuat terhadap musuh. k 

AYT (2018)

(61-4) Sebab, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, suatu menara yang kuat terhadap musuh.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 61:3

(61-4) Karena Engkaulah akan perlindungan bagiku, akan menara yang teguh di hadapan musuh.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 61:3

(61-4) sebab Engkaulah pelindungku, pertahanan yang kuat terhadap musuhku.

MILT (2008)

(61-4) Sebab Engkau telah menjadi perlindungan bagiku, menara kekuatan di hadapan musuh.

Shellabear 2011 (2011)

(61-4) karena Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh.

AVB (2015)

Kerana Engkaulah tempat aku bernaung, menara perkasa yang melindungiku daripada musuh.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 61:3

(#61-#4) Sungguh
<03588>
Engkau telah menjadi
<01961>
tempat perlindunganku
<04268>
, menara
<04026>
yang kuat
<05797>
terhadap
<06440>
musuh
<0341>
.
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 61:3

(61-4) Karena
<03588>
Engkaulah akan perlindungan
<04268>
bagiku
<00>
, akan menara
<04026>
yang teguh
<05797>
di hadapan
<06440>
musuh
<0341>
.
AYT ITL
Sebab
<03588>
, Engkau telah menjadi
<01961>
tempat perlindunganku
<04268>
, suatu menara
<04026>
yang kuat
<05797>
terhadap
<06440>
musuh
<0341>
.

[<00>]
AVB ITL
Kerana
<03588>
Engkaulah tempat
<04268> <0>
aku bernaung
<0> <04268>
, menara
<04026>
perkasa
<05797>
yang melindungiku daripada
<06440>
musuh
<0341>
.

[<01961> <00>]
HEBREW
bywa
<0341>
ynpm
<06440>
ze
<05797>
ldgm
<04026>
yl
<0>
hoxm
<04268>
tyyh
<01961>
yk
<03588>
(61:3)
<61:4>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 61:3

(61-4) Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku 1 , menara yang kuat 2  terhadap musuh.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA