Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 40:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 40:2

(40-3) Ia mengangkat aku dari lobang h  kebinasaan, dari lumpur i  rawa; j  Ia menempatkan kakiku k  di atas bukit batu, l  menetapkan langkahku,

AYT (2018)

(40-3) Dia mengangkat aku dari lubang yang bergemuruh, keluar dari rawa lumpur, dan menetapkan kakiku di atas gunung batu; membuat langkah-langkahku tegap.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 40:2

(40-3) Maka telah dinaikkan-Nya aku dari dalam telaga yang hebat, dari pada becek dan lumpur, didirikan-Nya kakiku di atas gunung batu, dan jalanku telah ditetapkan-Nya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 40:2

(40-2) Dengan sabar kunantikan bantuan TUHAN; lalu Ia memperhatikan aku dan mendengar seruanku. (40-3) Ia menarik aku dari lubang yang berbahaya, dari lumpur rawa. Ia menempatkan aku di atas bukit batu, sehingga langkahku mantap.

MILT (2008)

(40-3) Dan Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur yang menjijikkan; dan Dia menempatkan kakiku di atas batu karang; Dia menetapkan langkahku.

Shellabear 2011 (2011)

(40-3) Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menegakkan kakiku di atas bukit batu dan meneguhkan langkah-langkahku.

AVB (2015)

Dia mengeluarkanku daripada lubang yang dahsyat, daripada tanah liat berpaya; dan meletakkan aku berpijak di atas bukit batuan serta menetapkan langkahku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 40:2

(#40-#3) Ia mengangkat
<05927>
aku dari lobang
<0953>
kebinasaan
<07588>
, dari lumpur
<02916>
rawa
<03121>
; Ia menempatkan
<06965>
kakiku
<07272>
di atas
<05921>
bukit batu
<05553>
, menetapkan
<03559>
langkahku
<0838>
,
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 40:2

(40-3) Maka telah dinaikkan-Nya
<05927>
aku dari dalam telaga
<0953>
yang hebat
<07588>
, dari pada becek
<02916>
dan lumpur
<03121>
, didirikan-Nya
<06965>
kakiku
<07272>
di atas
<05921>
gunung batu
<05553>
, dan jalanku
<0838>
telah ditetapkan-Nya
<03559>
.
AYT ITL
Dia mengangkat
<05927>
aku dari lubang
<0953>
yang bergemuruh
<07588>
, keluar dari rawa
<03121>
lumpur
<02916>
, dan menetapkan
<06965>
kakiku
<07272>
di atas
<05921>
gunung batu
<05553>
; membuat
<03559> <0>
langkah-langkahku
<0838>
tegap
<0> <03559>
.
HEBREW
yrsa
<0838>
Nnwk
<03559>
ylgr
<07272>
elo
<05553>
le
<05921>
Mqyw
<06965>
Nwyh
<03121>
jyjm
<02916>
Nwas
<07588>
rwbm
<0953>
ynleyw
<05927>
(40:2)
<40:3>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 40:2

( 4 40-3) Ia mengangkat 1  aku dari lobang kebinasaan 2 , dari lumpur rawa 3 ; Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan 5  langkahku,

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA