Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 135:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 135:17

mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas e  tidak ada dalam mulut mereka.

AYT (2018)

bertelinga, tetapi tidak bisa mendengar; begitu juga, tidak ada napas pada mulutnya.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 135:17

ia bertelinga tetapi tiada dapat mendengar, dan lagi nafaspun tiada dalam mulutnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 135:17

Mereka mempunyai telinga, tetapi tak dapat mendengar, dari mulutnya tidak keluar napas.

MILT (2008)

mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar; ya, sesungguhnya tidak ada napas di dalam mulutnya.

Shellabear 2011 (2011)

mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar; tidak ada napas dalam mulutnya.

AVB (2015)

ia ada telinga, tetapi tidak mendengar, dan tiada nafas di mulutnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 135:17

mempunyai telinga
<0241>
, tetapi tidak dapat
<03808>
mendengar
<0238>
, juga
<0637>
nafas
<07307>
tidak ada
<03426> <0369>
dalam mulut
<06310>
mereka.

[<01992>]
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 135:17

ia
<01992>
bertelinga
<0241>
tetapi tiada
<03808>
dapat mendengar
<0238>
, dan lagi
<0637>
nafaspun
<07307>
tiada
<0369>
dalam
<03426>
mulutnya
<06310>
.
AYT ITL
bertelinga
<0241>
, tetapi tidak
<03808>
bisa mendengar
<0238>
; begitu juga
<0637>
, tidak
<0369>
ada
<03426>
napas
<07307>
pada mulutnya
<06310>
.

[<01992>]
AVB ITL
ia ada telinga
<0241>
, tetapi tidak
<03808>
mendengar
<0238>
, dan
<0637>
tiada
<0369>
nafas
<07307>
di mulutnya
<06310>
.

[<01992> <03426>]
HEBREW
Mhypb
<06310>
xwr
<07307>
sy
<03426>
Nya
<0369>
Pa
<0637>
wnyzay
<0238>
alw
<03808>
Mhl
<01992>
Mynza (135:17)
<0241>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 135:17

mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas e  tidak ada dalam mulut mereka.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 135:17

mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.

Catatan Full Life

Mzm 135:1-21 1

Nas : Mazm 135:1-21

Panggilan untuk memuji Allah ini dilandaskan pada tiga hal:

  1. 1) Allah telah membawa Israel memasuki hubungan perjanjian yang menyelamatkan dengan diri-Nya (ayat Mazm 135:1-4; bd. Kel 19:5);
  2. 2) Allah adalah Allah yang hidup, aktif di dalam peristiwa-peristiwa dunia dan umat-Nya (ayat Mazm 135:5-13);
  3. 3) Allah itu dekat dengan umat-Nya, merasa belas kasihan atas mereka yang melayani diri-Nya (ayat Mazm 135:14).

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA