Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 13:37

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 13:37

Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah! a "

AYT (2018)

Apa yang Aku katakan kepadamu ini, Aku katakan kepada semua orang: ‘Berjaga-jagalah!’”

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 13:37

Barang yang Aku katakan kepada kamu, itu juga Aku katakan kepada sekalian orang, yaitu: Berjaga-jagalah!"

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 13:37

Apa yang Kukatakan ini kepadamu, Kukatakan juga kepada semua orang: berjaga-jagalah!"

MILT (2008)

Dan apa yang Aku katakan kepadamu, Aku katakan kepada semua orang: Berjaga-jagalah!"

Shellabear 2011 (2011)

Apa yang Kukatakan kepadamu ini Kukatakan juga kepada semua orang: Berjaga-jagalah!"

AVB (2015)

Apa yang Kukatakan kepadamu, Kukatakan kepada semua: ‘Berjagalah!’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 13:37

Apa yang Kukatakan kepada kamu
<5213>
, Kukatakan kepada semua
<3956>
orang: berjaga-jagalah
<1127>
!"

[<3739> <1161> <3004> <3004>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 13:37

Barang
<3739>
yang Aku katakan
<3004>
kepada kamu
<5213>
, itu juga Aku katakan
<3004>
kepada sekalian
<3956>
orang, yaitu: Berjaga-jagalah
<1127>
!"
AYT ITL
Apa yang
<3739>
Aku katakan
<3004>
kepadamu
<5213>
ini, Aku katakan
<3004>
kepada semua
<3956>
orang: 'Berjaga-jagalah
<1127>
!'"

[<1161>]
GREEK
o
<3739>
R-ASN
de
<1161>
CONJ
umin
<5213>
P-2DP
legw
<3004> (5719)
V-PAI-1S
pasin
<3956>
A-DPM
legw
<3004> (5719)
V-PAI-1S
grhgoreite
<1127> (5720)
V-PAM-2P
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 13:37

1 Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah!"

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA