Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 25:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 25:20

Apabila kamu bertanya: Apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh y  itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami?

AYT (2018)

Mungkin kamu akan bertanya, ‘Jika kami tidak boleh menanam benih atau menuai, apa yang akan kami makan selama tahun ketujuh itu?’

TL (1954) ©

SABDAweb Im 25:20

Maka jikalau kiranya kamu berkata demikian: Apakah yang kami akan makan pada tahun yang ketujuh itu? bahwasanya tiada boleh kami menabur dan tiada boleh kami mengumpulkan hasil kami.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 25:20

Tetapi barangkali ada yang bertanya apa yang akan dimakan selama tahun ketujuh pada waktu tanah tidak ditanami dan hasilnya tidak dipungut.

MILT (2008)

Dan apabila kamu berkata: Kami akan makan apa dalam tahun ketujuh itu? Lihatlah, kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil panen kami!

Shellabear 2011 (2011)

Jika kamu bertanya, "Apa yang akan kami makan pada tahun ketujuh itu sekiranya kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami?"

AVB (2015)

Jika kamu bertanya, “Apakah yang akan kami makan pada tahun ketujuh itu sekiranya kami tidak boleh menyemai dan tidak boleh menuai hasil tanah kami?”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 25:20

Apabila
<03588>
kamu bertanya
<0559>
: Apakah
<04100>
yang akan kami makan
<0398>
dalam tahun
<08141>
yang ketujuh
<07637>
itu, bukankah
<02005>
kami tidak
<03808>
boleh menabur
<02232>
dan tidak
<03808>
boleh mengumpulkan
<0622>
hasil tanah
<08393>
kami?
TL ITL ©

SABDAweb Im 25:20

Maka jikalau
<03588>
kiranya kamu berkata
<0559>
demikian: Apakah
<04100>
yang kami akan makan
<0398>
pada tahun
<08141>
yang ketujuh
<07637>
itu? bahwasanya
<02005>
tiada
<03808>
boleh kami menabur
<02232>
dan tiada
<03808>
boleh kami mengumpulkan
<0622>
hasil
<08393>
kami.
AYT ITL
Mungkin kamu akan bertanya
<0559>
, ‘Jika
<02005>
kami tidak boleh
<03808>
menanam benih
<02232>
atau
<03808>
menuai
<0622>
, apa
<04100>
yang akan kami makan
<0398>
selama tahun
<08141>
ketujuh
<07637>
itu?’

[<0853> <08393>]
HEBREW
wntawbt
<08393>
ta
<0853>
Poan
<0622>
alw
<03808>
erzn
<02232>
al
<03808>
Nh
<02005>
teybsh
<07637>
hnsb
<08141>
lkan
<0398>
hm
<04100>
wrmat
<0559>
ykw (25:20)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Im 25:20

Apabila kamu bertanya: Apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh y  itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami?

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 25:20

1 Apabila kamu bertanya: Apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami?

Catatan Full Life

Im 25:8-34 1

Nas : Im 25:8-34

Tiga ciri khas menandai Tahun Yobel (sebuah tahun yang tiba setiap 50 tahun).

  1. 1) Semua budak Israel harus dibebaskan.
  2. 2) Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula.
  3. 3) Tanah tidak boleh digarap. Maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan lemah.

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA