Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 23:31

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 23:31

Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan; itulah suatu ketetapan y  untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu.

AYT (2018)

Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apa pun. Ini harus menjadi peraturan untuk selamanya, dari generasi ke generasi, di mana pun kamu tinggal.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 23:31

Barang suatu pekerjaanpun jangan kamu perbuat; maka inilah suatu hukum yang kekal bagimu turun-temurun pada segala tempat kedudukanmu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 23:31

Peraturan itu berlaku untuk semua keturunanmu di mana saja mereka tinggal.

MILT (2008)

Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apa pun; suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu.

Shellabear 2011 (2011)

Jangan lakukan pekerjaan apa pun. Itu adalah suatu ketetapan yang berlaku untuk seterusnya bagi kamu turun-temurun di seluruh tempat tinggalmu.

AVB (2015)

Jangan melakukan apa-apa pekerjaan pun. Itu ialah ketetapan yang berkuat kuasa secara berkekalan untuk kamu turun-temurun di mana-mana jua pun tempat tinggalmu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 23:31

Janganlah
<03808>
kamu melakukan
<06213>
sesuatu
<03605>
pekerjaan
<04399>
; itulah suatu ketetapan
<02708>
untuk selama-lamanya
<05769>
bagimu turun-temurun
<01755>
di segala
<03605>
tempat kediamanmu
<04186>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 23:31

Barang
<03605>
suatu pekerjaanpun
<04399>
jangan
<03808>
kamu perbuat
<06213>
; maka inilah suatu hukum
<02708>
yang kekal
<05769>
bagimu turun-temurun
<01755>
pada segala
<03605>
tempat kedudukanmu
<04186>
.
AYT ITL
Kamu tidak
<03808>
boleh melakukan
<06213>
pekerjaan
<04399>
apa pun. Ini harus menjadi peraturan
<02708>
untuk selamanya
<05769>
, dari generasi ke generasi
<01755>
, di mana pun
<03605>
kamu tinggal
<04186>
.

[<03605>]
AVB ITL
Jangan
<03808>
melakukan
<06213>
apa-apa
<03605> <0>
pekerjaan
<04399>
pun
<0> <03605>
. Itu ialah ketetapan yang berkuat kuasa
<02708>
secara berkekalan
<05769>
untuk kamu turun-temurun
<01755>
di mana-mana
<03605>
jua pun tempat tinggalmu
<04186>
.
HEBREW
Mkytbsm
<04186>
lkb
<03605>
Mkytrdl
<01755>
Mlwe
<05769>
tqx
<02708>
wvet
<06213>
al
<03808>
hkalm
<04399>
lk (23:31)
<03605>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 23:31

Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA