Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 19:32

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 19:32

Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak; yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, t  sebab kumpulan itu kacau-balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul.

AYT (2018)

Maka, sebagian meneriakkan sesuatu dan sebagian yang lainnya, karena kumpulan itu ada dalam kekacauan dan sebagian besar dari mereka tidak tahu apa alasan mereka telah datang berkumpul.

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 19:32

Maka orang-orang pun berteriaklah setengah kata begini dan setengah begitu. Karena perhimpunan itu di dalam huru-hara, dan kebanyakan orang tiada mengetahui apa sebabnya mereka itu berhimpun.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 19:32

Sementara itu orang-orang yang berkumpul di stadion itu sudah menjadi kacau-balau. Ada yang berteriak begini, ada yang berteriak begitu, sebab kebanyakan dari mereka tidak tahu apa sebab mereka berkumpul di situ.

TSI (2014)

Keadaan di dalam stadion itu kacau sekali, karena ada orang yang berteriak tentang masalah yang satu, dan ada yang berteriak tentang hal yang lain. Jadi kebanyakan orang tidak tahu untuk apa mereka berkumpul di situ.

MILT (2008)

Kemudian memang, ada beberapa orang lain meneriakkan hal yang lain karenanya sidang kota menjadi bingung dan banyak orang tidak mengetahui untuk maksud apa mereka berkumpul.

Shellabear 2011 (2011)

Sementara itu, orang-orang yang berkumpul di dalam gedung berteriak-teriak. Ada yang berteriak begini, ada yang berteriak begitu. Kumpulan itu kacau-balau, sebab kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul.

AVB (2015)

Orang yang berkumpul di situ berseru-seru, sesetengah berkata begini dan sesetengah begitu; kerana semuanya dalam keadaan kelam-kabut dan sebilangan besar daripada mereka tidak tahu mengapa mereka berhimpun.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kis 19:32

Sementara itu
<3767>
orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak
<2896>
; yang seorang
<243>
mengatakan ini dan yang lain
<243>
mengatakan itu, sebab
<1063>
kumpulan
<1577>
itu kacau-balau
<4797>
dan
<2532>
kebanyakan dari
<4119>
mereka
<1492> <0>
tidak
<3756>
tahu
<0> <1492>
untuk
<1752>
apa
<5101>
mereka berkumpul
<4905>
.

[<3303> <5100> <1510>]
TL ITL ©

SABDAweb Kis 19:32

Maka orang-orang pun berteriaklah
<2896>
setengah
<243> <5100>
kata begini
<243>
dan setengah begitu
<3767>
. Karena
<1063>
perhimpunan
<1577>
itu di dalam huru-hara
<4797>
, dan
<2532>
kebanyakan
<4119>
orang tiada
<3756>
mengetahui
<1492>
apa
<5101>
sebabnya mereka itu berhimpun
<4905>
.
AYT ITL
Maka
<3767>
, sebagian
<243>
meneriakkan
<2896>
sesuatu
<5100>
dan sebagian yang lainnya
<243>
, karena
<1063>
kumpulan
<1577>
itu ada dalam kekacauan
<4797>
dan
<2532>
sebagian besar
<4119>
dari mereka tidak
<3756>
tahu
<1492>
apa
<5101>
alasan
<1752>
mereka telah datang berkumpul
<4905>
.

[<3303> <1510>]
GREEK
alloi
<243>
A-NPM
men
<3303>
PRT
oun
<3767>
CONJ
allo
<243>
A-NSN
ti
<5100>
X-NSN
ekrazon
<2896> (5707)
V-IAI-3P
hn
<1510> (5713)
V-IXI-3S
gar
<1063>
CONJ
h
<3588>
T-NSF
ekklhsia
<1577>
N-NSF
sugkecumenh
<4797> (5772)
V-RPP-NSF
kai
<2532>
CONJ
oi
<3588>
T-NPM
pleiouv
<4119>
A-NPM-C
ouk
<3756>
PRT-N
hdeisan
<1492> (5715)
V-LAI-3P
tinov
<5101>
I-GSN
eneka
<1752>
ADV
sunelhluyeisan
<4905> (5715)
V-LAI-3P
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kis 19:32

Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak 1 ; yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau-balau dan kebanyakan dari 2  mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA