Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 17:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 17:12

Banyak di antara mereka yang menjadi percaya; juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. w 

AYT (2018)

Oleh karena itu, banyak dari mereka menjadi percaya, termasuk wanita dan laki-laki Yunani terhormat yang jumlahnya tidak sedikit.

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 17:12

Oleh sebab itu banyaklah orang di antara mereka itu yang percaya, demikian juga daripada perempuan Gerika yang kaya-kaya dan banyak laki-laki.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 17:12

Banyak di antara mereka percaya kepada Yesus, dan tidak sedikit pula orang-orang Yunani terkemuka, yang percaya; baik wanita maupun pria.

MILT (2008)

Oleh karena itu sesungguhnya, banyak dari antara mereka, bahkan tidak sedikit wanita-wanita Yunani yang terhormat dan para suaminya, telah menjadi percaya.

Shellabear 2011 (2011)

Oleh karena itu, banyak sekali dari antara mereka yang menjadi percaya. Banyak pula perempuan terkemuka bangsa Yunani dan tidak sedikit laki-laki.

AVB (2015)

Oleh yang demikian ramailah antara mereka yang percaya, baik wanita-wanita Yunani yang berkedudukan tinggi mahupun kaum lelaki.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kis 17:12

Banyak
<4183> <3303>
di antara
<1537>
mereka
<846>
yang menjadi percaya
<4100>
; juga
<2532>
tidak
<3756>
sedikit
<3641>
di antara perempuan-perempuan
<1135>
terkemuka
<2158>
dan
<2532>
laki-laki
<435>
Yunani
<1674>
.

[<3767>]
TL ITL ©

SABDAweb Kis 17:12

Oleh sebab itu
<3303> <3767>
banyaklah
<4183>
orang di antara
<1537>
mereka
<846>
itu yang percaya
<4100>
, demikian juga
<2532>
daripada perempuan
<1135>
Gerika
<1674>
yang kaya-kaya
<2158>
dan
<2532>
banyak laki-laki
<435>
.
AYT ITL
Oleh karena itu
<3767>
, banyak
<4183>
dari
<1537>
mereka
<846>
menjadi percaya
<4100>
, termasuk
<2532>
wanita
<1135>
dan
<2532>
laki-laki
<435>
Yunani
<1674>
terhormat
<2158>
yang
<3588>
jumlahnya tidak
<3756>
sedikit
<3641>
.

[<3303>]
GREEK
polloi
<4183>
A-NPM
men
<3303>
PRT
oun
<3767>
CONJ
ex
<1537>
PREP
autwn
<846>
P-GPM
episteusan
<4100> (5656)
V-AAI-3P
kai
<2532>
CONJ
twn
<3588>
T-GPF
ellhnidwn
<1674>
N-GPF
gunaikwn
<1135>
N-GPF
twn
<3588>
T-GPM
euschmonwn
<2158>
A-GPM
kai
<2532>
CONJ
andrwn
<435>
N-GPM
ouk
<3756>
PRT-N
oligoi
<3641>
A-NPM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kis 17:12

Banyak 1  di antara mereka yang menjadi percaya; juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka 2  dan laki-laki Yunani.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA