Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 27:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 27:9

"Haruslah engkau membuat pelataran x  Kemah Suci; untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya, seratus hasta panjangnya pada sisi yang satu itu.

AYT (2018)

“Kamu harus membuat pelataran Tenda Suci yang di sisi selatannya harus ada tirai untuk pelataran itu dari kain linen halus yang dipintal dengan panjang 100 hasta untuk sisi yang itu,

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 27:9

Dan lagi hendaklah kauperbuat akan halaman kemah sembahyang, adapun sebelah selatannya maka segala kain pagar halaman itu hendaklah dari pada benang bisus yang dipintal, panjangnya seratus hasta akan sisi satu itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 27:9

"Buatlah pelataran sekeliling Kemah-Ku yang dipagari layar dari kain linen halus. Di bagian selatan, layar itu panjangnya 44 meter,

TSI (2014)

“Buatlah halaman untuk kemah-Ku itu. Halaman harus diberi pagar keliling dengan tirai-tirai yang ditenun dari benang linen yang berkualitas tinggi. Rangkaian tirai untuk sisi selatan dan utara masing-masing sepanjang 45 meter. Pada masing-masing sisi, pasanglah tirai itu membentang pada dua puluh tiang menggunakan lubang kait dan pengait perak. Setiap tiang berdiri di atas satu alas yang terbuat dari perunggu.

MILT (2008)

"Dan haruslah engkau membuat pelataran tabernakel: pada sisi selatan arah ke selatan ada layar-layar pelataran dari lenan halus yang dipintal, panjangnya seratus hasta untuk sisi yang satu.

Shellabear 2011 (2011)

Buatlah pelataran Kemah Suci. Pagarilah sisi selatan pelataran itu dengan kain lenan halus yang dipintal sepanjang seratus hasta,

AVB (2015)

Hendaklah kamu buat laman dalam bagi Khemah Suci. Sisi sebelah selatan laman dalam itu hendaklah dipagari hamparan tabir sepanjang seratus hasta daripada kain linen halus yang dipintal,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 27:9

"Haruslah engkau membuat
<06213>
pelataran
<02691>
Kemah Suci
<04908>
; untuk pelataran
<02691>
itu pada sebelah
<06285>
selatan
<08486> <05045>
harus dibuat layar
<07050>
dari lenan halus
<08336>
yang dipintal
<07806>
benangnya, seratus
<03967>
hasta
<0520>
panjangnya
<0753>
pada sisi
<06285>
yang satu
<0259>
itu.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 27:9

Dan lagi hendaklah kauperbuat
<06213>
akan halaman
<02691>
kemah sembahyang
<04908>
, adapun sebelah
<06285>
selatannya
<08486> <05045>
maka segala kain pagar
<07050>
halaman
<02691>
itu hendaklah dari pada benang bisus
<08336>
yang dipintal
<07806>
, panjangnya
<0753>
seratus
<03967>
hasta
<0520>
akan sisi
<06285>
satu
<0259>
itu.
AYT ITL
“Kamu harus membuat
<06213>
pelataran
<02691>
Tenda Suci
<04908>
yang di sisi
<06285>
selatannya
<05045> <08486>
harus ada tirai
<07050>
untuk pelataran
<02691>
itu dari kain linen halus
<08336>
yang dipintal
<07806>
dengan panjang
<0753>
100
<03967>
hasta
<0520>
untuk sisi
<06285>
yang itu,

[<0853> <0259>]
AVB ITL
Hendaklah kamu buat
<06213>
laman dalam
<02691>
bagi Khemah Suci
<04908>
. Sisi
<06285>
sebelah selatan
<05045> <08486>
laman dalam
<02691>
itu hendaklah dipagari hamparan tabir
<07050>
sepanjang
<0753>
seratus
<03967>
hasta
<0520>
daripada kain linen halus
<08336>
yang dipintal
<07806>
,

[<0853> <06285> <0259>]
HEBREW
txah
<0259>
hapl
<06285>
Kra
<0753>
hmab
<0520>
ham
<03967>
rzsm
<07806>
ss
<08336>
ruxl
<02691>
Myelq
<07050>
hnmyt
<08486>
bgn
<05045>
tapl
<06285>
Nksmh
<04908>
rux
<02691>
ta
<0853>
tyvew (27:9)
<06213>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 27:9

"Haruslah engkau membuat pelataran 1  2  Kemah Suci; untuk pelataran 1  2  itu pada sebelah selatan harus dibuat layar 2  dari lenan halus yang dipintal benangnya, seratus hasta panjangnya pada sisi yang satu itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA