Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 21:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 21:10

Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan e  dengan dia.

AYT (2018)

Jika tuannya mengambil istri lain, tuannya itu tidak boleh mengurangi makanan, pakaian, dan kewajiban dalam perkawinan terhadap budak perempuannya.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 21:10

Jikalau ia berbinikan orang lain, maka tiada boleh dikurangkannya makanannya dan pakaiannya dan barang yang wajib atas orang kawin.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 21:10

Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istrinya yang pertama.

MILT (2008)

Dan jika dia mengambil baginya wanita lain, dia tidak boleh mengurangi makanannya, pakaiannya dan kebersamaannya sebagai suami istri.

Shellabear 2011 (2011)

Jika ia memperistri perempuan lain, maka ia tidak boleh mengurangi makanan bagi perempuan itu, pakaiannya, dan juga nafkah batinnya.

AVB (2015)

Jika dia memperisteri perempuan lain, maka dia tidak boleh mengurangi makanan bagi perempuan itu, pakaiannya, dan juga nafkah batinnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 21:10

Jika
<0518>
tuannya itu mengambil
<03947>
perempuan lain
<0312>
, ia tidak
<03808>
boleh mengurangi
<01639>
makanan
<07607>
perempuan itu, pakaiannya
<03682>
dan persetubuhan
<05772>
dengan dia.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 21:10

Jikalau
<0518>
ia berbinikan
<03947>
orang lain
<0312>
, maka tiada boleh dikurangkannya
<01639>
makanannya
<07607>
dan pakaiannya
<03682>
dan barang yang wajib
<05772>
atas orang kawin.
AYT ITL
Jika
<0518>
tuannya mengambil
<03947>
istri lain
<0312>
, tuannya itu tidak boleh
<03808>
mengurangi
<01639>
makanan
<07607>
, pakaian
<03682>
, dan kewajiban dalam perkawinan
<05772>
terhadap budak perempuannya.

[<00>]
HEBREW
ergy
<01639>
al
<03808>
htnew
<05772>
htwok
<03682>
hras
<07607>
wl
<0>
xqy
<03947>
trxa
<0312>
Ma (21:10)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 21:10

Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan 1  perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia.

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA