Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 31:51

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 31:51

Selanjutnya kata Laban kepada Yakub: "Inilah timbunan batu, d  dan inilah tugu e  yang kudirikan antara aku dan engkau--

AYT (2018)

Laban berkata kepada Yakub, “Lihatlah tumpukan batu ini dan tugu yang sudah kudirikan di antara aku dan kamu.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 31:51

Dan lagi kata Laban kepada Yakub: Lihatlah akan timbunan ini dan akan batu tanda ini, yang kudirikan antara aku dengan dikau;

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 31:51

Inilah batu-batu yang telah saya timbun, dan ini batu peringatan.

TSI (2014)

Lalu katanya lagi kepada Yakub, “Perhatikanlah tumpukan batu dan tugu yang kita dirikan ini, yang aku taruh antara aku dan kamu.

MILT (2008)

Dan Laban berkata kepada Yakub, "Lihatlah timbunan batu ini, dan lihatlah tugu yang telah kudirikan antara aku dan engkau.

Shellabear 2011 (2011)

Kata Laban pula kepada Yakub, "Lihat, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang telah kudirikan antara aku dengan engkau.

AVB (2015)

Kata Laban pula kepada Yakub, “Lihat, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang telah kudirikan antara aku dengan kamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 31:51

Selanjutnya kata
<0559>
Laban
<03837>
kepada Yakub
<03290>
: "Inilah
<02088>
timbunan
<01530>
batu, dan inilah tugu
<04676>
yang
<0834>
kudirikan
<03384>
antara
<0996>
aku dan
<0996>
engkau --

[<02009> <02009>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 31:51

Dan lagi kata
<0559>
Laban
<03837>
kepada Yakub
<03290>
: Lihatlah
<02009>
akan timbunan
<01530>
ini
<02088>
dan akan batu tanda
<04676>
ini, yang
<0834>
kudirikan
<03384>
antara
<0996>
aku dengan
<0996>
dikau;
AYT ITL
Laban
<03837>
berkata
<0559>
kepada Yakub
<03290>
, “Lihatlah
<02009>
tumpukan batu
<01530>
ini
<02088>
dan tugu
<04676>
yang
<0834>
sudah kudirikan
<03384>
di antara
<0996>
aku dan kamu.

[<02009> <0996>]
AVB ITL
Kata
<0559>
Laban
<03837>
pula kepada Yakub
<03290>
, “Lihat
<02009>
, inilah timbunan batu
<01530>
dan inilah
<02088>
tugu
<04676>
yang
<0834>
telah kudirikan
<03384>
antara
<0996>
aku dengan
<0996>
kamu.

[<02009>]
HEBREW
Knybw
<0996>
ynyb
<0996>
ytyry
<03384>
rsa
<0834>
hbumh
<04676>
hnhw
<02009>
hzh
<02088>
lgh
<01530>
hnh
<02009>
bqeyl
<03290>
Nbl
<03837>
rmayw (31:51)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 31:51

Selanjutnya kata Laban kepada Yakub: "Inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan 1  antara aku dan engkau--

[+] Bhs. InggrisTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA