Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 2:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 2:8

Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh j 

AYT (2018)

Sebelum kedua orang itu tidur, Rahab naik menemui mereka di atap rumah.

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 2:8

Maka dahulu dari pada tidur kedua orang itu, naiklah perempuan itu ke atas sotoh mendapatkan orang itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 2:8

Malam itu sebelum kedua orang mata-mata Israel itu tidur, Rahab pergi ke loteng,

MILT (2008)

Dan sebelum mereka tertidur, dia naik menemui mereka di atas atap.

Shellabear 2011 (2011)

Sebelum kedua orang itu tidur, perempuan itu naik mendapatkan mereka di atas sotoh.

AVB (2015)

Sebelum dua orang itu tidur, perempuan itu naik mendapatkan mereka di atas bumbung.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 2:8

Tetapi sebelum
<02962>
kedua orang
<01992>
itu tidur
<07901>
, naiklah
<05927>
perempuan
<01931>
itu mendapatkan mereka di atas
<05921>
sotoh
<01406>

[<05921>]
TL ITL ©

SABDAweb Yos 2:8

Maka dahulu
<02962>
dari pada tidur
<07901>
kedua orang itu, naiklah
<05927>
perempuan itu ke atas
<05921>
sotoh
<01406>
mendapatkan orang itu.
AYT ITL
Sebelum
<02962>
kedua orang itu tidur
<07901>
, Rahab naik
<05927>
menemui mereka di
<05921>
atap rumah
<01406>
.

[<01992> <01931> <05921>]
AVB ITL
Sebelum
<02962>
dua orang itu
<01992>
tidur
<07901>
, perempuan itu
<01931>
naik
<05927>
mendapatkan mereka di atas
<05921>
bumbung
<01406>
.

[<05921>]
HEBREW
ggh
<01406>
le
<05921>
Mhyle
<05921>
htle
<05927>
ayhw
<01931>
Nwbksy
<07901>
Mrj
<02962>
hmhw (2:8)
<01992>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 2:8

Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA