Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 4:27

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 4:27

Pada waktu itu datanglah b  murid-murid-Nya dan mereka heran, bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorangpun yang berkata: "Apa yang Engkau kehendaki? Atau: Apa yang Engkau percakapkan dengan dia?"

AYT (2018)

Saat itu, murid-murid-Nya datang dan mereka heran melihat Yesus sedang berbincang dengan seorang perempuan. Namun, tidak seorang pun yang bertanya kepada-Nya, “Apa yang Engkau cari?” atau “Mengapa Engkau berbincang dengan dia?”

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 4:27

Pada ketika itu datanglah murid-murid-Nya; maka heranlah mereka itu, sebab Yesus bertutur dengan seorang perempuan. Tetapi seorang pun tiada bertanya, "Apakah Rabbi cari?" Atau, "Apakah Rabbi cakapkan dengan dia?"

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 4:27

Pada waktu itu pengikut-pengikut Yesus kembali. Mereka heran melihat Yesus berbicara dengan seorang wanita. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang bertanya kepada wanita itu, "Ibu perlu apa?" atau yang bertanya kepada Yesus, "Mengapa Bapak berbicara dengan wanita itu?"

TSI (2014)

Pada saat itu, kami murid-murid-Nya sudah kembali dan sampai di sumur itu. Kami heran ketika melihat Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan. Tetapi tidak ada dari kami yang berani bertanya kepada perempuan itu, “Ibu cari apa?” Dan tidak ada yang bertanya kepada Yesus, “Kenapa Bapa bicara dengan dia?”

TSI3 (2014)

Pada saat itu, kami murid-murid-Nya sudah kembali dan sampai di sumur itu. Kami heran melihat Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan. Tetapi tidak satu pun dari kami yang berani bertanya kepada perempuan itu, “Ibu cari apa?” Dan tidak ada yang berani bertanya kepada Yesus, “Kenapa Guru bicara dengan dia?”

MILT (2008)

Dan pada saat itu datanglah murid-murid-Nya, dan mereka heran bahwa Dia sedang bercakap-cakap dengan seorang wanita; meskipun demikian tidak seorang pun berkata, "Engkau sedang mencari apa?" Atau, "Mengapa Engkau bercakap-cakap dengannya?"

Shellabear 2011 (2011)

Setelah para pengikut-Nya kembali, mereka merasa heran sebab Isa bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun, tak seorang pun dari antara mereka bertanya kepada perempuan itu, "Apa yang kaukehendaki?" Atau kepada Isa, "Mengapa Guru berbicara dengan perempuan itu?"

AVB (2015)

Pada ketika itu para murid Yesus pulang ke situ. Mereka hairan melihat Yesus bercakap dengan seorang perempuan tetapi seorang pun tidak bertanya kepada perempuan itu, “Apa hajatmu?” atau kepada Yesus, “Mengapa Engkau bercakap dengan perempuan ini?”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 4:27

Pada waktu itu datanglah
<2064>
murid-murid-Nya
<3101>
dan
<2532>
mereka heran
<2296>
, bahwa
<3754>
Ia sedang bercakap-cakap
<2980>
dengan
<3326>
seorang perempuan
<1135>
. Tetapi
<3305>
tidak seorangpun
<3762>
yang berkata
<2036>
: "Apa yang
<5101>
Engkau kehendaki
<2212>
? Atau
<2228>
: Apa yang
<5101>
Engkau percakapkan
<2980>
dengan
<3326>
dia
<846>
?"

[<2532> <1909> <5129> <846>]
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 4:27

Pada
<1909>
ketika
<5129>
itu datanglah
<2064>
murid-murid-Nya
<3101>
; maka
<2532>
heranlah
<2296>
mereka itu, sebab
<3754>
Yesus bertutur
<2980>
dengan
<3326>
seorang perempuan
<1135>
. Tetapi seorang pun
<3762>
tiada bertanya
<3305> <2036>
, "Apakah
<5101>
Rabbi
<3305>
cari
<2212>
?" Atau
<2228>
, "Apakah
<5101>
Rabbi cakapkan
<3305> <2980>
dengan
<3326>
dia
<846>
?"
AYT ITL
Saat itu
<5129>
, datanglah
<2064>
murid-murid-Nya
<3101> <846>
dan
<2532>
mereka heran
<2296>
melihat Yesus sedang berbincang
<2980>
dengan
<3326>
seorang perempuan
<1135>
. Namun
<3305>
, tidak seorang pun
<3762>
yang bertanya
<2036>
kepada-Nya, "Apa
<5101>
yang Engkau cari
<2212>
?" atau
<2228>
"Mengapa
<5101>
Engkau berbincang
<2980>
dengan
<3326>
dia
<846>
?"

[<2532> <1909> <3754>]
AVB ITL
Pada
<1909>
ketika itu para murid
<3101>
Yesus pulang
<2064>
ke situ. Mereka hairan
<2296>
melihat Yesus bercakap
<2980>
dengan
<3326>
seorang perempuan
<1135>
tetapi
<3305>
seorang pun tidak
<3762>
bertanya
<2036>
kepada perempuan itu, “Apa
<5101>
hajatmu
<2212>
?” atau
<2228>
kepada Yesus, “Mengapa
<5101>
Engkau bercakap
<2980>
dengan
<3326>
perempuan ini
<846>
?”

[<2532> <5129> <846> <2532> <3754>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
epi
<1909>
PREP
toutw
<5129>
D-DSM
hlyan
<2064> (5627)
V-2AAI-3P
oi
<3588>
T-NPM
mayhtai
<3101>
N-NPM
autou
<846>
P-GSM
kai
<2532>
CONJ
eyaumazon
<2296> (5707)
V-IAI-3P
oti
<3754>
CONJ
meta
<3326>
PREP
gunaikov
<1135>
N-GSF
elalei
<2980> (5707)
V-IAI-3S
oudeiv
<3762>
A-NSM
mentoi
<3305>
CONJ
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
ti
<5101>
I-ASN
zhteiv
<2212> (5719)
V-PAI-2S
h
<2228>
PRT
ti
<5101>
I-ASN
laleiv
<2980> (5719)
V-PAI-2S
met
<3326>
PREP
authv
<846>
P-GSF
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 4:27

Pada waktu itu datanglah murid-murid-Nya dan mereka heran 1 , bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorangpun yang berkata: "Apa yang Engkau kehendaki? Atau: Apa yang Engkau percakapkan dengan dia?"

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA