Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 20:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 20:4

Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur.

AYT (2018)

Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga dia sampai lebih dahulu ke kuburan.

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 20:4

Maka keduanya itu berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari dahulu, lebih cepat daripada Petrus, lalu sampai ke kubur terlebih dahulu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 20:4

Keduanya berlari, tetapi pengikut lain itu lebih cepat dari Petrus, dan ia sampai lebih dahulu di kuburan.

TSI (2014)

Kami sama-sama berlari, tetapi saya lebih cepat daripada Petrus sehingga sampai lebih dulu.

MILT (2008)

Dan keduanya berlari bersama, tetapi murid yang lain itu berlari di depan lebih cepat daripada Petrus dan tiba yang pertama di kubur itu.

Shellabear 2011 (2011)

Keduanya sama-sama berlari, tetapi pengikut yang lain itu lebih cepat larinya daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di makam itu.

AVB (2015)

Kedua-duanya berlari, tetapi murid lain itu berlari mendahului Petrus dan tiba di makam itu lebih dahulu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 20:4

Keduanya
<1417>
berlari
<5143>
bersama-sama
<3674>
, tetapi
<1161>
murid
<3101>
yang lain
<243>
itu berlari
<4390>
lebih cepat dari pada
<5032>
Petrus
<4074>
sehingga
<2532>
lebih dahulu
<4413>
sampai
<2064>
di
<1519>
kubur
<3419>
.

[<2532>]
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 20:4

Maka keduanya
<1417>
itu berlari
<5143>
bersama-sama
<3674>
, tetapi
<1161>
murid
<3101>
yang lain
<243>
itu berlari dahulu
<4390>
, lebih cepat
<5032>
daripada Petrus
<4074>
, lalu
<2532>
sampai
<2064>
ke
<1519>
kubur
<3419>
terlebih dahulu
<4413>
.
AYT ITL
Keduanya
<1417>
berlari
<5143>
bersama-sama
<3674>
, tetapi
<2532>
murid
<3101>
yang lain
<243>
itu berlari
<4390>
lebih cepat daripada
<5032>
Petrus
<4074>
sehingga
<2532>
ia sampai
<2064>
lebih dahulu
<4413>
ke
<1519>
kuburan
<3419>
.

[<1161>]
AVB ITL
Kedua-duanya
<1417>
berlari
<5143>
, tetapi
<1161>
murid
<3101>
lain
<243>
itu berlari
<4390>
mendahului
<5032>
Petrus
<4074>
dan
<2532>
tiba
<2064>
di
<1519>
makam
<3419>
itu lebih dahulu.

[<3674> <2532> <4413>]
GREEK
etrecon
<5143> (5707)
V-IAI-3P
de
<1161>
CONJ
oi
<3588>
T-NPM
duo
<1417>
A-NUI
omou
<3674>
ADV
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
allov
<243>
A-NSM
mayhthv
<3101>
N-NSM
proedramen
<4390> (5627)
V-2AAI-3S
tacion
<5032>
ADV-C
tou
<3588>
T-GSM
petrou
<4074>
N-GSM
kai
<2532>
CONJ
hlyen
<2064> (5627)
V-2AAI-3S
prwtov
<4413>
A-NSM
eiv
<1519>
PREP
to
<3588>
T-ASN
mnhmeion
<3419>
N-ASN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 20:4

Keduanya berlari 1  bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur.

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA