Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 19:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 19:5

Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya: "Segarkanlah dirimu t  dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi."

AYT (2018)

Kemudian, pada hari keempat, saat dia bangun pagi-pagi dan bersiap untuk pergi, ayah perempuan itu berkata kepada menantunya, “Segarkanlah dirimu dengan sepotong roti, kemudian pergilah.”

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 19:5

Maka pada hari yang keempat bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu bangkitlah ia hendak berjalan, maka kata bapa perempuan muda itu kepada menantunya: Kuatkanlah hatimu dahulu dengan sepotong roti, kemudian bolehlah kamu pergi.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 19:5

Pada hari keempat, mereka bangun pagi-pagi sekali lalu bersiap-siap untuk berangkat. Tetapi ayah wanita itu berkata kepada orang Lewi itu, "Makan dulu supaya kuat. Kalian bisa berangkat kemudian."

MILT (2008)

Dan terjadilah, pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, ayah gadis itu berkata kepada menantunya, "Segarkanlah dirimu dahulu dengan sedikit makanan, kemudian bolehlah kamu pergi."

Shellabear 2011 (2011)

Pada hari keempat mereka bangun pagi-pagi, dan orang itu bersiap-siap untuk pergi. Akan tetapi, ayah perempuan muda itu berkata kepada menantunya itu, "Segarkanlah dirimu dahulu dengan sepotong roti, setelah itu kamu boleh pergi."

AVB (2015)

Pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi lagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan itu kepada menantunya, “Alasilah perutmu dahulu dengan sekeping roti, kemudian bolehlah kamu pergi.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 19:5

Tetapi pada hari
<03117>
yang keempat
<07243>
, ketika mereka bangun pagi-pagi
<01242> <07925>
dan ketika orang Lewi itu berkemas
<06965>
untuk pergi
<01980>
, berkatalah
<0559>
ayah
<01>
perempuan muda
<05291>
itu kepada
<0413>
menantunya
<02860>
: "Segarkanlah
<05582>
dirimu
<03820>
dahulu dengan sekerat
<06595>
roti
<03899>
, kemudian
<0310>
bolehlah kamu pergi
<01980>
."

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb Hak 19:5

Maka pada hari
<03117>
yang keempat
<07243>
bangunlah
<07925>
mereka itu pagi-pagi
<01242>
, lalu bangkitlah
<06965>
ia hendak berjalan
<01980>
, maka kata
<0559>
bapa
<01>
perempuan muda
<05291>
itu kepada
<0413>
menantunya
<02860>
: Kuatkanlah
<05582>
hatimu
<03820>
dahulu dengan sepotong
<06595>
roti
<03899>
, kemudian
<0310>
bolehlah kamu pergi
<01980>
.
AYT ITL
Kemudian, pada
<01961>
hari
<03117>
keempat
<07243>
, saat dia bangun
<07925>
pagi-pagi
<01242>
dan bersiap
<06965>
untuk pergi
<01980>
, ayah
<01>
perempuan
<05291>
itu berkata
<0559>
kepada
<0413>
menantunya
<02860>
, “Segarkanlah
<05582>
dirimu
<03820>
dengan sepotong
<06595>
roti
<03899>
, kemudian
<0310>
pergilah
<01980>
.”
AVB ITL
Pada
<01961>
hari
<03117>
yang keempat
<07243>
, ketika mereka bangun
<07925>
pagi-pagi
<01242>
lagi dan ketika orang Lewi itu berkemas
<06965>
untuk pergi
<01980>
, berkatalah
<0559>
ayah
<01>
perempuan
<05291>
itu kepada
<0413>
menantunya
<02860>
, “Alasilah
<05582>
perutmu
<03820>
dahulu dengan sekeping
<06595>
roti
<03899>
, kemudian
<0310>
bolehlah kamu pergi
<01980>
.”
HEBREW
wklt
<01980>
rxaw
<0310>
Mxl
<03899>
tp
<06595>
Kbl
<03820>
deo
<05582>
wntx
<02860>
la
<0413>
hrenh
<05291>
yba
<01>
rmayw
<0559>
tkll
<01980>
Mqyw
<06965>
rqbb
<01242>
wmyksyw
<07925>
yeybrh
<07243>
Mwyb
<03117>
yhyw (19:5)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 19:5

Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya: "Segarkanlah 1  dirimu dahulu dengan sekerat 2  roti, kemudian bolehlah kamu pergi."

[+] Bhs. InggrisTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA