Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 14:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 14:18

Lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya: "Apakah yang lebih manis dari pada madu? Apakah yang lebih kuat dari pada singa? d " Sahutnya kepada mereka: "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku."

AYT (2018)

Pada hari ketujuh, orang-orang kota itu berkata kepadanya, sebelum terbenamnya matahari, “Apa yang lebih manis daripada madu? Apa yang lebih kuat daripada singa?” Dia berkata kepada mereka, “Seandainya kamu tidak membajak dengan sapi betinaku, kamu tidak dapat menjawab teka-tekiku.”

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 14:18

Maka pada hari yang ketujuh itu, sebelum waktu matahari masuk, kata orang isi negeri itu kepadanya: Apakah yang lebih manis dari pada air madu, dan apakah yang lebih kuat dari pada singa? Maka kata Simson kepada mereka itu: Jikalau kiranya tiada kamu sudah menenggala dengan lembuku, niscaya tiada juga kamu mendapat arti penerkaku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 14:18

Jadi, pada hari yang ketujuh sebelum matahari terbenam, orang-orang kota itu berkata kepada Simson, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Dan apakah pula yang lebih kuat daripada singa?" Simson menjawab, "Kalau kalian tidak memperalat istriku, kalian tidak akan dapat menebak teka-teki itu!"

MILT (2008)

Lalu orang-orang kota itu berkata kepadanya pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya kepada mereka, "Seandainya kamu tidak membajak dengan sapi betinaku, pasti kamu tidak akan dapat menebak teka-tekiku."

Shellabear 2011 (2011)

Pada hari ketujuh, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepada Simson, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Kata Simson kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan sapi betinaku, kamu tidak akan dapat menebak teka-tekiku."

AVB (2015)

Lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang kota itu kepadanya, “Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?” Dia menjawab, “Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku yang muda, pasti kamu tidak mampu menemukan jawapan teka-tekiku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 14:18

Lalu pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
itu, sebelum
<02962>
matahari
<02775>
terbenam
<0935>
, berkatalah
<0559>
orang-orang
<0376>
kota
<05892>
itu kepadanya: "Apakah
<04100>
yang lebih manis
<04966>
dari pada madu
<01706>
? Apakah
<04100>
yang lebih kuat
<05794>
dari pada singa
<0738>
?" Sahutnya
<0559>
kepada mereka: "Kalau
<03884> <00>
kamu tidak
<00> <03884>
membajak
<02790>
dengan lembu betinaku
<05697>
, pasti kamu tidak
<03808>
menebak
<04672>
teka-tekiku
<02420>
."
TL ITL ©

SABDAweb Hak 14:18

Maka
<0559>
pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
itu, sebelum
<02962>
waktu matahari
<02775>
masuk
<0935>
, kata
<0559>
orang
<0376>
isi negeri
<05892>
itu kepadanya: Apakah
<04100>
yang lebih manis
<04966>
dari pada air madu
<01706>
, dan apakah
<04100>
yang lebih kuat
<05794>
dari pada singa
<0738>
? Maka kata
<0559>
Simson kepada mereka
<00>
itu: Jikalau kiranya
<03884>
tiada kamu sudah menenggala
<02790>
dengan lembuku
<05697>
, niscaya tiada
<03808>
juga kamu mendapat
<04672>
arti penerkaku
<02420>
.
AYT ITL
Pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
, orang-orang
<0376>
kota
<05892>
itu berkata
<0559>
kepadanya
<00>
, sebelum
<02962>
terbenamnya
<0935>
matahari
<02775>
, “Apa
<04100>
yang lebih manis
<04966>
daripada madu
<01706>
? Apa
<04100>
yang lebih kuat
<05794>
daripada singa
<0738>
?” Dia berkata
<0559>
kepada mereka
<00>
, “Seandainya
<03884> <0>
kamu tidak
<0> <03884>
membajak
<02790>
dengan sapi betinaku
<05697>
, kamu tidak
<03808>
dapat
<04672>
menjawab teka-tekiku
<02420>
.”
AVB ITL
Lalu pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
itu, sebelum
<02962>
matahari
<02775>
terbenam
<0935>
, berkatalah
<0559>
orang
<0376>
kota
<05892>
itu kepadanya, “Apakah
<04100>
yang lebih manis
<04966>
daripada madu
<01706>
? Apakah
<04100>
yang lebih kuat
<05794>
daripada singa
<0738>
?” Dia menjawab
<0559>
, “Kalau
<03884> <0>
kamu tidak
<0> <03884>
membajak
<02790>
dengan lembu betinaku yang muda
<05697>
, pasti kamu tidak
<03808>
mampu menemukan
<04672>
jawapan teka-tekiku
<02420>
.”

[<00> <00>]
HEBREW
ytdyx
<02420>
Mtaum
<04672>
al
<03808>
ytlgeb
<05697>
Mtsrx
<02790>
alwl
<03884>
Mhl
<0>
rmayw
<0559>
yram
<0738>
ze
<05794>
hmw
<04100>
sbdm
<01706>
qwtm
<04966>
hm
<04100>
horxh
<02775>
aby
<0935>
Mrjb
<02962>
yeybsh
<07637>
Mwyb
<03117>
ryeh
<05892>
ysna
<0376>
wl
<0>
wrmayw (14:18)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 14:18

Lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya: "Apakah yang lebih manis dari pada madu? Apakah yang lebih kuat dari pada singa?" Sahutnya kepada mereka: "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku."

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA