Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 14:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 14:8

Aku sendiri akan menentang j  orang itu dan Aku akan membuat dia menjadi lambang k  dan kiasan l  dan melenyapkannya dari tengah-tengah umat-Ku. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. m 

AYT (2018)

Aku akan menempatkan wajah-Ku melawan orang itu, dan Aku akan membuat dia menjadi suatu tanda dan perumpamaan, dan Aku akan melenyapkan dia dari tengah-tengah umat-Ku. Dan, kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 14:8

Dan Aku menghadap wajah-Ku kepada orang itu dan menaruh dia akan suatu tanda perbahasaan, dan Aku akan menumpas dia dari antara segala umat-Ku, demikianlah diketahui olehmu bahwa Aku ini Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 14:8

Aku akan melawan dia dan menjadikan dia contoh bagi yang lain. Aku akan mengucilkan dia dari masyarakat umat-Ku, maka tahulah umat-Ku bahwa Akulah TUHAN.

MILT (2008)

Dan Aku akan mengarahkan wajah-Ku kepada orang itu, dan Aku akan menaruh tanda dan kiasan. Dan Aku akan menghancurkannya dari tengah-tengah umat-Ku, maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

Aku akan memusuhi orang itu dan menjadikannya suatu tanda serta ibarat. Aku pun akan melenyapkan dia dari tengah-tengah umat-Ku. Maka kamu akan tahu bahwa Akulah ALLAH.

AVB (2015)

Aku akan memusuhi orang itu dan menjadikannya suatu tanda serta ibarat. Aku pun akan melenyapkan dia daripada kalangan umat-Ku. Maka kamu akan tahu bahawa Akulah TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 14:8

Aku sendiri akan menentang
<05414>
orang
<0376>
itu
<01931>
dan Aku akan membuat
<08074>
dia menjadi lambang
<0226>
dan kiasan
<04912>
dan melenyapkannya
<03772>
dari tengah-tengah
<08432>
umat-Ku
<05971>
. Dan kamu akan mengetahui
<03045>
bahwa
<03588>
Akulah
<0589>
TUHAN
<03068>
.

[<06440>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 14:8

Dan Aku
<05414>
menghadap wajah-Ku
<06440>
kepada orang
<0376>
itu dan menaruh
<08074>
dia akan suatu tanda
<0226>
perbahasaan
<04912>
, dan Aku akan menumpas
<03772>
dia dari antara
<08432>
segala umat-Ku
<05971>
, demikianlah diketahui
<03045>
olehmu bahwa
<03588>
Aku
<0589>
ini Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Aku akan menempatkan
<05414>
wajah-Ku
<06440>
melawan orang
<0376>
itu
<01931>
, dan Aku akan membuat dia menjadi suatu tanda
<0226>
dan perumpamaan
<04912>
, dan Aku akan melenyapkan
<03772>
dia dari tengah-tengah
<08432>
umat-Ku
<05971>
. Dan, kamu akan mengetahui
<03045>
bahwa
<03588>
Akulah
<0589>
TUHAN
<03068>
.

[<08074> <00>]
AVB ITL
Aku akan memusuhi
<05414> <06440>
orang
<0376>
itu
<01931>
dan menjadikannya
<08074>
suatu tanda
<0226>
serta ibarat
<04912>
. Aku pun akan melenyapkan
<03772>
dia daripada kalangan
<08432>
umat-Ku
<05971>
. Maka kamu akan tahu
<03045>
bahawa
<03588>
Akulah
<0589>
TUHAN
<03068>
.

[<00>]
HEBREW
o
hwhy
<03068>
yna
<0589>
yk
<03588>
Mtedyw
<03045>
yme
<05971>
Kwtm
<08432>
wytrkhw
<03772>
Mylsmlw
<04912>
twal
<0226>
whytmvhw
<08074>
awhh
<01931>
syab
<0376>
ynp
<06440>
yttnw (14:8)
<05414>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 14:8

Aku sendiri 1  akan menentang orang itu dan Aku akan membuat dia menjadi lambang 2  dan kiasan dan melenyapkannya 3  dari tengah-tengah umat-Ku. Dan kamu akan mengetahui 4  bahwa Akulah TUHAN.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA