Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 34:22

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 34:22

Hari raya Tujuh Minggu, yakni hari raya buah bungaran l  dari penuaian gandum, haruslah kaurayakan, juga hari raya pengumpulan hasil m  pada pergantian tahun.

AYT (2018)

Kamu harus merayakan hari raya Tujuh Minggu dengan hasil pertama dari panen gandum, dan juga perayaan Pengumpulan pada pergantian tahun.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 34:22

Dan lagi hendaklah kamu memegang masa raya asabia, yaitu hari raya buah sulung dari pada pemotongan gandum, dan hari raya pungutan buah-buahan pada kesudahan tahun.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 34:22

Rayakanlah Pesta Panen pada waktu kamu mulai menuai hasil pertama dari gandum. Rayakan juga Pesta Pondok Daun pada akhir tahun, waktu kamu memetik buah-buahan.

TSI (2014)

“Peringatilah Hari Raya Panen untuk merayakan hasil pertama dari panen gandum, dan Hari Raya Pondok Cabang-cabang Berdaun pada akhir musim panen.

MILT (2008)

Dan engkau harus merayakan hari raya Tujuh Pekan bagimu, hasil pertama panen gandum, dan hari raya Pengumpulan Hasil pada pergantian tahun.

Shellabear 2011 (2011)

Rayakanlah Hari Raya Tujuh Pekan, yaitu Hari Raya Panen Pertama dari penuaian gandum, begitu juga Hari Raya Kumpul Hasil pada pergantian tahun.

AVB (2015)

Rayakanlah Perayaan Tujuh Minggu apabila kamu mula menuai hasil pertama gandum kamu, begitu juga Perayaan Pengumpulan Hasil pada penghujung musim bertani.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 34:22

Hari raya
<02282>
Tujuh Minggu
<07620>
, yakni hari raya buah bungaran
<01061>
dari penuaian
<07105>
gandum
<02406>
, haruslah kaurayakan
<06213>
, juga hari raya
<02282>
pengumpulan hasil
<0614>
pada pergantian
<08622>
tahun
<08141>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 34:22

Dan lagi hendaklah kamu memegang
<06213>
masa raya
<02282>
asabia
<07620>
, yaitu hari raya buah sulung
<01061>
dari pada pemotongan
<07105>
gandum
<02406>
, dan hari raya
<02282>
pungutan buah-buahan
<0614>
pada kesudahan
<08622>
tahun
<08141>
.
AYT ITL
Kamu harus merayakan hari raya
<02282>
Tujuh Minggu
<07620>
dengan hasil pertama
<01061>
dari panen
<07105>
gandum
<02406>
, dan juga perayaan
<02282>
Pengumpulan
<0614>
pada pergantian
<08622>
tahun
<08141>
.

[<06213> <00>]
AVB ITL
Rayakanlah
<06213>
Perayaan
<02282>
Tujuh Minggu
<07620>
apabila kamu mula menuai
<07105>
hasil pertama
<01061>
gandum
<02406>
kamu, begitu juga Perayaan
<02282>
Pengumpulan Hasil
<0614>
pada penghujung
<08622>
musim
<08141>
bertani.

[<00>]
HEBREW
hnsh
<08141>
tpwqt
<08622>
Pyoah
<0614>
gxw
<02282>
Myjx
<02406>
ryuq
<07105>
yrwkb
<01061>
Kl
<0>
hvet
<06213>
tebs
<07620>
gxw (34:22)
<02282>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 34:22

2 Hari raya 1  Tujuh Minggu 1 , yakni hari raya 1  buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kaurayakan, juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA