Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 18:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 18:26

Mereka ini mengadili w  di antara bangsa itu sewaktu-waktu; perkara-perkara x  yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. y 

AYT (2018)

Mereka menghakimi bangsa itu sewaktu-waktu. Mereka membawa perkara yang berat kepada Musa, sedangkan mereka dapat memutuskan sendiri untuk perkara-perkara yang kecil.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 18:26

Supaya selalu dibenarkan oleh mereka itu akan hal orang banyak itu, maka segala perkara yang besar-besar dipersembahkan kepada Musa, tetapi segala perkara yang kecil-kecil diselesaikan oleh mereka itu sendiri.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 18:26

Mereka menjalankan tugasnya sebagai hakim-hakim atas bangsa Israel. Perkara-perkara penting mereka ajukan kepada Musa, sedangkan perselisihan kecil-kecil mereka bereskan sendiri.

TSI (2014)

Merekalah yang kemudian mengadili perkara-perkara umat Israel. Hanya perkara-perkara sulit yang mereka bawa kepada Musa, sedangkan perkara-perkara yang mudah mereka selesaikan sendiri.

MILT (2008)

Dan mereka menghakimi umat itu pada setiap waktu; perkara-perkara yang besar mereka membawanya kepada Musa, dan setiap perkara kecil mereka menghakiminya.

Shellabear 2011 (2011)

Mereka mengadili bangsa itu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Perkara-perkara yang sukar mereka bawa kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil mereka adili sendiri.

AVB (2015)

Mereka menjadi hakim atas umat itu pada waktu-waktu yang ditetapkan. Perkara-perkara yang sukar dibawa mereka kepada Musa, tetapi mereka sendiri menghakimi perkara yang kecil-kecil.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 18:26

Mereka ini mengadili
<08199>
di antara bangsa
<05971>
itu sewaktu-waktu
<06256> <03605>
; perkara-perkara
<01697>
yang sukar
<07186>
dihadapkan
<0935>
mereka kepada
<0413>
Musa
<04872>
, tetapi perkara-perkara
<01697> <03605>
yang kecil
<06996>
diadili
<08199>
mereka
<01992>
sendiri.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 18:26

Supaya selalu
<06256> <03605>
dibenarkan
<08199>
oleh mereka itu akan hal orang banyak
<05971>
itu, maka segala perkara
<01697>
yang besar-besar
<07186>
dipersembahkan
<0935>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
, tetapi segala
<03605>
perkara
<01697>
yang kecil-kecil
<06996>
diselesaikan
<08199>
oleh mereka itu sendiri
<01992>
.
AYT ITL
Mereka menghakimi
<08199>
bangsa
<05971>
itu sewaktu-waktu
<06256>
. Mereka membawa
<0935>
perkara
<01697>
yang berat
<07186>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
, sedangkan mereka
<01992> <0>
dapat memutuskan
<08199>
sendiri
<0> <01992>
untuk perkara-perkara
<01697>
yang kecil
<06996>
.

[<0853> <03605> <0853> <03605>]
AVB ITL
Mereka menjadi hakim
<08199>
atas umat
<05971>
itu pada waktu-waktu
<06256>
yang ditetapkan. Perkara-perkara
<01697>
yang sukar
<07186>
dibawa
<0935>
mereka kepada
<0413>
Musa
<04872>
, tetapi mereka sendiri
<01992>
menghakimi
<08199>
perkara
<01697>
yang kecil-kecil
<06996>
.

[<0853> <03605> <0853> <03605>]
HEBREW
Mh
<01992>
wjwpsy
<08199>
Njqh
<06996>
rbdh
<01697>
lkw
<03605>
hsm
<04872>
la
<0413>
Nwayby
<0935>
hsqh
<07186>
rbdh
<01697>
ta
<0853>
te
<06256>
lkb
<03605>
Meh
<05971>
ta
<0853>
wjpsw (18:26)
<08199>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 18:26

Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu 1 ; perkara-perkara 2  yang sukar 2  dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara 2  yang kecil diadili mereka sendiri.

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA