Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 12:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 12:15

Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat TUHAN, Allahmu, yang diberikan-Nya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa; r 

AYT (2018)

Namun, kamu boleh berkurban dan makan daging di gerbangmu dengan sesuka hatimu sesuai dengan berkat TUHAN, Allahmu, yang diberikan-Nya kepadamu. Orang najis dan orang tahir boleh memakannya seperti daging rusa dan kijang.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 12:15

Tetapi barang di mana tempat kamu suka, bolehlah kamu menyembelih binatang dan makan daging, sekadar berkat yang diberi Tuhan, Allahmu, kepadamu dalam segala tempat kedudukanmu, baik orang yang najis baik orang yang suci boleh makan dia, seperti kijang atau rusa.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 12:15

Tetapi kamu bebas untuk memotong ternakmu dan makan dagingnya di mana saja kamu tinggal. Kamu boleh makan sebanyak yang diberikan TUHAN Allahmu kepadamu. Setiap orang, baik yang bersih maupun yang najis, boleh makan daging itu, seperti kamu boleh makan daging kijang atau daging rusa.

TSI (2014)

“Namun demikian, kamu semua bebas memotong dan memakan daging hewan ternakmu di tempat tinggal masing-masing, seberapa pun yang kamu mau, sesuai dengan berkat yang diberikan TUHAN Allahmu. Memakan daging itu sama seperti ketika memakan daging rusa atau daging kijang. Semua orang boleh memakannya, baik dalam keadaan najis maupun tidak.

MILT (2008)

Hanya, engkau boleh berkurban dengan segenap keinginan jiwamu, dan engkau boleh makan daging sesuai dengan berkat TUHAN YAHWEH 03068, Allahmu Elohimmu 0430, yang telah Dia berikan kepadamu di seluruh gerbangmu, orang yang najis maupun yang tahir boleh memakannya semisal daging kijang atau daging rusa.

Shellabear 2011 (2011)

Meskipun begitu, engkau boleh menyembelih hewan dan memakan dagingnya sesuka hatimu di kota mana pun kamu tinggal, sesuai dengan berkah yang dikaruniakan ALLAH, Tuhanmu, kepadamu. Baik orang najis maupun orang suci boleh memakannya seperti memakan daging kijang atau daging rusa.

AVB (2015)

Meskipun begitu, engkau boleh menyembelih haiwan dan memakan dagingnya sesuka hatimu di kota mana pun kamu tinggal, selaras dengan berkat yang dikurniakan TUHAN, Allahmu, kepadamu. Baik orang yang bernajis mahupun orang suci boleh memakannya seperti memakan daging kijang atau daging rusa.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 12:15

Tetapi
<07535>
engkau boleh menyembelih
<02076>
dan memakan
<0398>
daging
<01320>
sesuka
<0185> <03605>
hatimu
<05315>
, sesuai dengan berkat
<01293>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, yang
<0834>
diberikan-Nya
<05414>
kepadamu di segala
<03605>
tempatmu
<08179>
. Orang najis
<02931>
ataupun orang tahir
<02889>
boleh memakannya
<0398>
, seperti juga daging kijang
<06643>
atau daging rusa
<0354>
;
TL ITL ©

SABDAweb Ul 12:15

Tetapi
<07535>
barang
<03605>
di mana tempat kamu suka
<0185>
, bolehlah kamu menyembelih
<02076>
binatang
<05315>
dan makan
<0398>
daging
<01320>
, sekadar berkat
<01293>
yang
<0834>
diberi
<05414>
Tuhan
<03068>
, Allahmu
<0430>
, kepadamu dalam segala
<03605>
tempat kedudukanmu
<08179>
, baik orang yang najis
<02931>
baik orang yang suci
<02889>
boleh makan
<0398>
dia, seperti kijang
<06643>
atau rusa
<0354>
.
AYT ITL
Namun
<07535>
, kamu boleh berkurban
<02076>
dan makan
<0398>
daging
<01320>
di gerbangmu
<08179>
dengan sesuka
<0185>
hatimu
<05315>
sesuai dengan berkat
<01293>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, yang
<0834>
diberikan-Nya
<05414>
kepadamu. Orang najis
<02931>
dan orang tahir
<02889>
boleh memakannya
<0398>
seperti daging rusa
<0354>
dan kijang
<06643>
.

[<03605> <00> <03605>]
AVB ITL
Meskipun begitu
<07535>
, engkau boleh menyembelih haiwan
<02076>
dan memakan
<0398>
dagingnya
<01320>
sesuka
<0185>
hatimu
<05315>
di kota
<08179>
mana pun
<03605>
kamu tinggal, selaras dengan berkat
<01293>
yang
<0834>
dikurniakan
<05414>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, kepadamu. Baik orang yang bernajis
<02931>
mahupun orang suci
<02889>
boleh memakannya
<0398>
seperti memakan daging kijang
<06643>
atau daging rusa
<0354>
.

[<03605> <00>]
HEBREW
lyakw
<0354>
ybuk
<06643>
wnlkay
<0398>
rwhjhw
<02889>
amjh
<02931>
Kyres
<08179>
lkb
<03605>
Kl
<0>
Ntn
<05414>
rsa
<0834>
Kyhla
<0430>
hwhy
<03068>
tkrbk
<01293>
rvb
<01320>
tlkaw
<0398>
xbzt
<02076>
Kspn
<05315>
twa
<0185>
lkb
<03605>
qr (12:15)
<07535>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 12:15

1 Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat TUHAN, Allahmu, yang diberikan-Nya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis 2  ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa;

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA