Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 7:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 7:7

Kemudian aku melihat dalam penglihatan x  malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi; y  ia melahap dan meremukkan, dan sisanya z  diinjak-injaknya a  dengan kakinya; ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu; lagipula ia bertanduk b  sepuluh.

AYT (2018)

“Setelah itu, aku melihat dalam penglihatan pada malam itu, tampaklah seekor binatang keempat, yang menakutkan, dahsyat, dan sangat kuat. Ia mempunyai gigi besi yang besar. Ia melahap dan meremukkan serta menginjak-injaknya, lalu menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Ia berbeda dengan semua binatang yang sebelumnya, dan ia memiliki sepuluh tanduk.”

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 7:7

Kemudian dari pada itu kulihat dalam khayal pada malam bahwa sesungguhnya binatang yang keempat itu amat hebat dan teguh sendi-sendinya dan amat sangat kuat giginya dari pada besi amat besar; maka makanlah ia dan iapun menghancurkan dan sisanya dipijak-pijaknya dengan kakinya; maka berlainan ia dengan segala binatang yang dahulu dari padanya, dan adalah sepuluh tanduk padanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 7:7

Ketika aku sedang memandangnya, binatang yang keempat muncul. Ia sangat kuat dan dahsyat serta mengerikan. Dengan gigi-giginya yang besar dan sekeras besi, ia meremukkan dan melahap mangsanya, lalu menginjak-injak sisa-sisanya. Berbeda dengan binatang-binatang yang sebelumnya ia bertanduk sepuluh.

MILT (2008)

Dan setelah itu, aku melihat dalam penglihatan malam, dan tampaklah binatang yang keempat itu, yang menakutkan, dan mengerikan, dan sangat kuat! Dan dia mempunyai gigi besi yang besar. Ia melahap dan meremukkan serta menginjak-injak apa yang tertinggal dengan kakinya. Dia berbeda dengan semua binatang yang terdahulu dan dia mempunyai sepuluh tanduk.

Shellabear 2011 (2011)

Setelah itu aku terus memperhatikan dalam penglihatan pada malam hari itu. Tampaklah binatang keempat yang menakutkan, dahsyat, dan amat kuat. Giginya besar dan dari besi. Ia melahap dan meremukkan mangsa, lalu sisanya diinjak-injaknya dengan kaki. Ia berbeda dengan semua binatang yang terdahulu dan ia bertanduk sepuluh.

AVB (2015)

Setelah itu, aku terus memperhatikan dalam penglihatan pada malam hari itu. Tampaklah binatang keempat yang menakutkan, dahsyat, dan amat kuat. Ada dua baris giginya yang besar dan daripada besi. Dia melahap dan meremukkan mangsa, lalu sisanya diinjak-injaknya dengan kaki. Dia berbeza daripada semua binatang yang terdahulu dan dia ada sepuluh batang tanduk.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 7:7

Kemudian
<01836> <0870>
aku melihat
<01934> <02370>
dalam penglihatan
<02376>
malam
<03916>
itu, tampak
<0718>
seekor binatang
<02423>
yang keempat
<07244>
, yang menakutkan
<01763>
dan mendahsyatkan
<0574>
, dan ia sangat
<03493>
kuat
<08624>
. Ia bergigi
<08128>
besar
<07260>
dari
<01768>
besi
<06523>
; ia melahap
<0399>
dan meremukkan
<01855>
, dan sisanya
<07606>
diinjak-injaknya
<07512>
dengan kakinya
<07271>
; ia
<01932>
berbeda
<08133>
dengan
<04481>
segala
<03606>
binatang
<02423>
yang
<01768>
terdahulu
<06925>
; lagipula ia bertanduk
<07162>
sepuluh
<06236>
.
TL ITL ©

SABDAweb Dan 7:7

Kemudian
<0870>
dari pada itu
<01836>
kulihat
<01934> <02370>
dalam khayal
<02376>
pada malam
<03916>
bahwa sesungguhnya
<0718>
binatang
<02423>
yang keempat
<07244>
itu amat hebat
<01763>
dan teguh sendi-sendinya
<0574>
dan amat sangat
<03493>
kuat
<08624>
giginya
<08128>
dari pada
<01768>
besi
<06523>
amat besar
<07260>
; maka makanlah
<0399>
ia dan iapun menghancurkan
<01855>
dan sisanya
<07606>
dipijak-pijaknya
<07512>
dengan kakinya
<07271>
; maka berlainan
<08133>
ia
<01932>
dengan
<04481>
segala
<03606>
binatang
<02423>
yang
<01768>
dahulu
<06925>
dari padanya, dan adalah sepuluh
<06236>
tanduk
<07162>
padanya.
AYT ITL
“Setelah
<0870>
itu
<01836>
, aku melihat
<02370> <01934>
dalam penglihatan
<02376>
pada malam
<03916>
itu, tampaklah
<0718>
seekor binatang
<02423>
keempat
<07244>
, yang menakutkan
<01763>
, dahsyat
<0574>
, dan sangat
<03493>
kuat
<08624>
. Ia mempunyai gigi
<08128>
besi
<06523>
yang besar
<07260>
. Ia melahap
<0399>
dan meremukkan
<01855>
serta menginjak-injaknya
<07512>
, lalu menginjak-injak sisanya
<07606>
dengan kakinya
<07271>
. Ia berbeda
<08133>
dengan
<04481>
semua
<03606>
binatang
<02423>
yang
<01768>
sebelumnya
<06925>
, dan ia memiliki sepuluh
<06236>
tanduk
<07162>
.”

[<01768> <00> <01932> <00>]
AVB ITL
Setelah
<0870>
itu
<01836>
, aku terus memperhatikan
<02370> <01934>
dalam penglihatan
<02376>
pada malam hari
<03916>
itu. Tampaklah
<0718>
binatang
<02423>
keempat
<07244>
yang menakutkan
<01763>
, dahsyat
<0574>
, dan amat
<03493>
kuat
<08624>
. Ada dua baris giginya
<08128>
yang besar
<07260>
dan daripada besi
<06523>
. Dia melahap
<0399>
dan meremukkan
<01855>
mangsa, lalu sisanya
<07606>
diinjak-injaknya
<07512>
dengan kaki. Dia berbeza
<08133>
daripada
<04481>
semua
<03606>
binatang
<02423>
yang
<01768>
terdahulu
<06925>
dan dia ada sepuluh
<06236>
batang tanduk
<07162>
.

[<01768> <00> <07271> <01932> <00>]
HEBREW
hl
<0>
rve
<06236>
Nynrqw
<07162>
hymdq
<06925>
yd
<01768>
atwyx
<02423>
lk
<03606>
Nm
<04481>
hynsm
<08133>
ayhw
<01932>
hopr
<07512>
*hlgrb {hylgrb}
<07271>
arasw
<07606>
hqdmw
<01855>
hlka
<0399>
Nbrbr
<07260>
hl
<0>
lzrp
<06523>
yd
<01768>
Nynsw
<08128>
aryty
<03493>
apyqtw
<08624>
yntmyaw
<0574>
hlyxd
<01763>
*haeybr {hyeybr}
<07244>
hwyx
<02423>
wraw
<0718>
aylyl
<03916>
ywzxb
<02376>
tywh
<01934>
hzx
<02370>
hnd
<01836>
rtab (7:7)
<0870>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 7:7

Kemudian aku melihat 1  dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat 2 , yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi; ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya; ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu; lagipula ia bertanduk sepuluh 3 .

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA