Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 11:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 11:7

Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan puteri itu 1  menggantikan orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri Utara q  dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa.

AYT (2018)

“Namun, muncullah tunas dari akar putri itu, seseorang yang menggantikan kedudukan raja, yang akan maju melawan pasukan raja negeri utara dan memasuki bentengnya. Dia akan bertindak melawan mereka dan akan berkuasa.

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 11:7

Tetapi dari pada pangkal akarnya akan bangkit seorang berdiri pada tempatnya, maka ia akan datang dengan balatentara dan iapun akan datang menyerang segala kota benteng raja yang di Utara itu, dan dilanggarnya akan dia dan dialahkannya kelak.

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 11:7

Tidak lama setelah itu, seorang yang sekeluarga dengan putri itu akan menjadi raja. Ia akan menyerang tentara raja negeri utara, menyerbu bentengnya dan mengalahkannya.

MILT (2008)

Tetapi tunas-tunas dari akar-akarnya akan bangkit di tempat raja itu, dan dia akan datang kepada pasukan dan akan masuk ke dalam benteng raja negeri utara. Dan dia akan bertindak melawan mereka dan akan menunjukkan kekuatan.

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi suatu tunas dari akar putri itu akan muncul menggantikan kedudukan sang raja. Ia akan maju menyerang pasukan raja negeri utara dan memasuki bentengnya. Ia akan menindak mereka dan akan berkuasa.

AVB (2015)

Tetapi suatu tunas daripada akar puteri itu akan muncul menggantikan kedudukan sang raja. Dia akan maju menyerang pasukan raja negeri utara dan memasuki bentengnya. Dia akan bergerak menentang mereka dan akan berkuasa.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 11:7

Dan pada waktu itu akan tumbuh
<05975>
suatu tunas
<05342>
yang seakar
<08328>
dengan puteri itu menggantikan
<03653>
orang itu, dan orang ini akan bergerak maju
<0935>
melawan
<0413>
tentara
<02428>
raja
<04428>
negeri Utara
<06828>
dan memasuki
<0935>
kota bentengnya
<04581>
, dan ia akan bertindak
<06213>
terhadap mereka dan ia akan berkuasa
<02388>
.
TL ITL ©

SABDAweb Dan 11:7

Tetapi dari pada pangkal
<05342>
akarnya
<08328>
akan bangkit seorang berdiri
<05975>
pada tempatnya
<03653>
, maka ia akan datang
<0935>
dengan
<0413>
balatentara
<02428>
dan iapun akan datang
<0935>
menyerang segala kota
<04581>
benteng raja
<04428>
yang di Utara
<06828>
itu, dan dilanggarnya
<06213>
akan dia dan dialahkannya
<02388>
kelak.
AYT ITL
“Namun, muncullah
<05975>
tunas
<05342>
dari akar
<08328>
putri itu, seseorang yang menggantikan kedudukan
<03653>
raja, yang akan maju
<0935>
melawan
<0413>
pasukan
<02428>
raja
<04428>
negeri utara
<06828>
dan memasuki
<0935>
bentengnya
<04581>
. Dia akan bertindak
<06213>
melawan mereka dan akan berkuasa
<02388>
.

[<00>]
AVB ITL
Tetapi suatu tunas
<05342>
daripada akar
<08328>
puteri itu akan muncul
<05975>
menggantikan kedudukan
<03653>
sang raja. Dia akan maju
<0935>
menyerang
<0413>
pasukan
<02428>
raja
<04428>
negeri utara
<06828>
dan memasuki
<0935>
bentengnya
<04581>
. Dia akan bergerak
<06213>
menentang mereka dan akan berkuasa
<02388>
.

[<00>]
HEBREW
qyzxhw
<02388>
Mhb
<0>
hvew
<06213>
Nwpuh
<06828>
Klm
<04428>
zwemb
<04581>
abyw
<0935>
lyxh
<02428>
la
<0413>
abyw
<0935>
wnk
<03653>
hysrs
<08328>
runm
<05342>
dmew (11:7)
<05975>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Dan 11:7

Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan puteri itu 1  menggantikan orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri Utara q  dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 11:7

Dan pada waktu itu akan tumbuh 2  suatu tunas 1  yang seakar dengan puteri itu menggantikan 3  orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri Utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa 4 .

Catatan Full Life

Dan 11:7-9 1

Nas : Dan 11:7-9

Yang dimaksud adalah adik laki-laki Berenike, Ptolemeus III Euergetes dari Mesir (246-221 SM), yang mengalahkan raja utara Seleukus II Calinicus (246-226 SM). Ptolemeus III memasuki "benteng" (mungkin Antiokhia Siria) dan membawa ke Mesir patung-patung Siria bersama dengan patung-patung Mesir yang dirampas Raja Persia Kambisus ketika menaklukkan Mesir pada tahun 525 SM. Ptolemeus III kembali ke Mesir dengan membawa banyak barang rampasan, tetapi dia menahan diri dan tidak menyerang Seleukus lagi. Setelah beberapa waktu, Seleukus berusaha menyerbu Mesir untuk menutup kerugiannya, tetapi dia gagal dan terpaksa kembali ke negerinya.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA