Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 11:24

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 11:24

Dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu, dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya; k  juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu.

AYT (2018)

“Dengan diam-diam, dia akan mendatangi daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu. Dia akan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para leluhurnya atau nenek moyangnya. Dia akan merampas dan menjarah, serta menghamburkan harta benda di antara orang-orangnya. Dia akan membuat siasat melawan benteng-benteng, tetapi hanya untuk sementara waktu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 11:24

Maka tiada dengan gagah iapun akan masuk sampai ke dalam bahagian-bahagian negeri yang kaya sekali dan membuat barang yang belum pernah dibuat oleh bapanya atau oleh neneknya, maka rampasan dan jarahan dan harta dihamburkannya di antara mereka itu, dan iapun akan mereka tipu akan kota benteng yang teguh-teguh; tetapi sekalian itu hanya sedikit lamanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 11:24

Dengan licik ia akan menyerbu daerah-daerah yang subur pada waktu penduduk merasa aman di situ. Ia akan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh nenek moyangnya. Lalu ia akan membagi-bagikan kepada para pendukungnya segala barang rampasan dan kekayaan yang didapatnya dalam peperangan. Ia akan membuat siasat untuk menyerang tempat-tempat yang berbenteng, tetapi waktunya segera akan habis.

MILT (2008)

Dia akan masuk dengan aman, bahkan ke dalam daerah-daerah yang kaya dari negeri itu. Dan dia akan melakukan apa yang belum pernah bapak ataupun leluhurnya lakukan. Dia akan merampas dan menjarah, serta menghamburkan harta benda di antara mereka. Dia akan merencanakan suatu komplotan melawan benteng-benteng, tetapi hanya untuk sementara waktu.

Shellabear 2011 (2011)

Dalam masa aman ia akan mendatangi tempat-tempat yang subur di propinsi itu dan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh para leluhurnya dan nenek moyangnya. Ia membagi-bagikan rampasan, jarahan, dan harta benda kepada orang-orangnya. Ia membuat rancangan untuk menyerang kubu-kubu, tetapi hanya seketika saja lamanya.

AVB (2015)

Dalam masa aman, dia akan mendatangi tempat-tempat yang subur di wilayah itu dan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh para leluhurnya dan nenek moyangnya. Dia membahagi-bahagikan rampasan, jarahan, dan harta benda kepada para orangnya. Dia membuat rancangan untuk menyerang kubu-kubu, tetapi hanya seketika lamanya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 11:24

Dengan tak disangka-sangka
<07962>
ia akan memasuki
<0935>
daerah-daerah
<04082>
yang paling subur
<04924>
dari negeri itu, dan melakukan
<06213>
apa yang
<0834>
belum
<03808>
pernah dilakukan
<06213>
oleh para bapa
<01>
dan nenek moyangnya
<01> <01>
, yakni menghamburkan
<0967>
rampasan
<0961>
dan jarahan
<07998>
dan harta
<07399>
di antara orang-orangnya
<01992>
; juga terhadap
<05921>
tempat-tempat yang berbenteng
<04013>
ia membuat
<02803>
siasat
<04284>
, tetapi hanya untuk sementara
<05704>
waktu
<06256>
.
TL ITL ©

SABDAweb Dan 11:24

Maka tiada dengan gagah
<07962>
iapun akan masuk
<0935>
sampai ke dalam bahagian-bahagian negeri
<04082>
yang kaya
<04924>
sekali dan membuat
<06213>
barang yang
<0834>
belum
<03808>
pernah dibuat
<06213>
oleh bapanya
<01>
atau oleh neneknya
<01> <01>
, maka rampasan
<0961>
dan jarahan
<07998>
dan harta
<07399>
dihamburkannya
<0967>
di antara
<05921>
mereka
<01992>
itu, dan iapun akan mereka tipu
<04284> <02803>
akan kota benteng
<04013>
yang teguh-teguh; tetapi sekalian itu hanya sedikit lamanya
<06256>
.
AYT ITL
“Dengan diam-diam
<07962>
, dia akan mendatangi
<0935>
daerah-daerah
<04082>
yang paling subur
<04924>
dari negeri itu. Dia akan melakukan
<06213>
apa yang
<0834>
belum pernah
<03808>
dilakukan
<06213>
oleh para leluhurnya
<01> <01>
atau nenek moyangnya
<01>
. Dia akan merampas
<0961>
dan menjarah
<07998>
, serta menghamburkan
<0967>
harta benda
<07399>
di antara orang-orangnya
<01992>
. Dia akan membuat
<02803>
siasat
<04284>
melawan
<05921>
benteng-benteng
<04013>
, tetapi hanya untuk sementara
<05704>
waktu
<06256>
.”
AVB ITL
Dalam masa aman
<07962>
, dia akan mendatangi
<0935>
tempat-tempat yang subur
<04924>
di wilayah
<04082>
itu dan melakukan
<06213>
apa yang
<0834>
tidak
<03808>
pernah dilakukan
<06213>
oleh para leluhurnya
<01>
dan nenek
<01>
moyangnya
<01>
. Dia membahagi-bahagikan
<0967>
rampasan
<0961>
, jarahan
<07998>
, dan harta benda
<07399>
kepada para orangnya
<01992>
. Dia membuat rancangan
<02803> <04284>
untuk menyerang
<05921>
kubu-kubu
<04013>
, tetapi hanya seketika
<05704>
lamanya
<06256>
.
HEBREW
te
<06256>
dew
<05704>
wytbsxm
<04284>
bsxy
<02803>
Myrubm
<04013>
lew
<05921>
rwzby
<0967>
Mhl
<01992>
swkrw
<07399>
llsw
<07998>
hzb
<0961>
wytba
<01>
twbaw
<01>
wytba
<01>
wve
<06213>
al
<03808>
rsa
<0834>
hvew
<06213>
awby
<0935>
hnydm
<04082>
ynmsmbw
<04924>
hwlsb (11:24)
<07962>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 11:24

Dengan tak disangka-sangka 1  ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur 1  dari negeri itu, dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya; juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat 2 , tetapi hanya untuk sementara waktu.

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA