Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 23:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 23:15

Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama s  menganjurkan kepada kepala pasukan, supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu."

AYT (2018)

Sekarang, oleh karena itu, engkau, bersama dengan Sanhedrin, beritahukan kepala pasukan untuk membawanya turun kepadamu, seolah-olah engkau akan memutuskan perkaranya dengan lebih teliti lagi dan kami siap untuk membunuhnya sebelum ia mendekat ke tempat ini.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 23:15

Oleh sebab itu sekarang hendaklah kamu dengan Majelis itu menyatakan kepada panglima laskar itu, supaya ia membawa dia turun kepada kamu, seolah-olah kamu bermaksud hendak menyelidiki perkaranya dengan lebih tertibnya. Tetapi kami ini sudah sedia akan membunuh dia sebelum ia datang dekat."

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 23:15

Nah, sekarang Saudara-saudara dengan anggota-anggota Mahkamah Agama hendaknya mengirim surat kepada komandan pasukan Roma itu untuk minta dia membawa Paulus kembali menghadap kalian, seolah-olah kalian mau memeriksa lagi perkaranya dengan lebih teliti. Dan kami akan siap untuk membunuh dia sebelum ia sampai di sini."

TSI (2014)

Jadi kalian atas nama sidang Mahkamah Agama, mintalah kepada komandan batalion supaya Paulus dibawa lagi kepada kalian besok, seolah-olah kalian mau memeriksa perkaranya lebih teliti. Kami akan membunuhnya sewaktu dia dalam perjalanan ke sini.”

MILT (2008)

Oleh karena itu sekarang, jelaskanlah kepada perwira itu bersama sanhedrin, supaya besok ia membawa dia turun kepadamu, seperti yang akan segera mengambil keputusan dengan lebih teliti hal-hal mengenai dirinya, dan sebelum ia mendekat, kami siap untuk membunuhnya."

Shellabear 2011 (2011)

Oleh karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan para anggota Mahkamah Agama menyuruh kepala pasukan untuk menghadapkan Paul kepadamu besok, seolah-olah kamu hendak menyelidiki perkaranya dengan lebih teliti lagi. Kami akan siap menghadang dan membunuhnya sebelum ia sampai ke sana."

AVB (2015)

Kamu dan ahli-ahli Majlis Agama tolonglah minta ketua pasukan tentera itu hadapkan Paulus kepada kamu esok, seolah-olah kerana kamu hendak meneliti perkara itu dengan lebih halus lagi. Kami akan bersedia untuk membunuhnya sebelum dia sampai ke sini.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kis 23:15

Karena
<3767>
itu hendaklah kamu
<5210>
bersama-sama dengan
<4862>
Mahkamah Agama
<4892>
menganjurkan
<1718>
kepada kepala pasukan
<5506>
, supaya
<3704>
ia menghadapkan
<2609>
Paulus
<846>
lagi kepada
<1519>
kamu
<5209>
, seolah-olah
<5613>
kamu hendak
<3195>
memeriksa
<1231>
perkaranya
<4012> <846>
lebih teliti
<199>
, dan sementara itu kami
<2249>
sudah siap sedia
<2092>
untuk membunuh
<337>
dia
<846>
sebelum
<4253>
ia sampai
<1448>
kepada kamu."

[<3568> <1161> <846> <1510>]
TL ITL ©

SABDAweb Kis 23:15

Oleh sebab
<3767>
itu sekarang
<3568>
hendaklah kamu
<5210>
dengan
<4862>
Majelis
<4892>
itu menyatakan
<1718>
kepada panglima
<5506>
laskar itu, supaya
<3704>
ia membawa
<2609>
dia
<846>
turun kepada
<1519>
kamu
<5209>
, seolah-olah
<5613>
kamu bermaksud
<3195>
hendak menyelidiki
<199>
perkaranya
<1231>
dengan lebih
<199>
tertibnya
<2249>
. Tetapi
<1161>
kami ini
<2249>
sudah sedia
<2092>
akan membunuh
<337>
dia
<846>
sebelum
<4253>
ia datang dekat
<1448>
."
AYT ITL
Sekarang
<3568>
, oleh karena itu
<3767>
, engkau
<5210>
, bersama dengan
<4862>
Sanhedrin
<4892>
, beritahukan
<1718>
kepala pasukan
<5506>
untuk
<3704>
membawanya turun
<2609>
kepadamu
<5209>
, seolah-olah
<5613>
engkau akan
<3195>
memutuskan
<1231>
perkaranya dengan lebih teliti
<199>
lagi dan
<846>
kami
<2249>
siap
<2092>
untuk
<3588>
membunuhnya
<337>
sebelum
<4253>
ia mendekat
<1448>
ke
<846>
tempat ini."

[<846> <1519> <4012> <1161> <1510> <846>]
AVB ITL
Kamu
<5210>
dan
<4862>
ahli-ahli Majlis Agama
<4892>
tolonglah minta
<1718>
ketua pasukan tentera
<5506>
itu hadapkan
<2609>
Paulus
<846>
kepada
<1519>
kamu
<5209>
esok, seolah-olah
<5613>
kerana kamu hendak
<3195>
meneliti perkara
<1231>
itu
<846>
dengan lebih halus
<199>
lagi. Kami
<2249>
akan bersedia
<2092>
untuk membunuhnya
<337>
sebelum
<4253>
dia sampai
<1448>
ke sini.”

[<3568> <3767> <3704> <4012> <1161> <846> <1510> <846>]
GREEK
νυν
<3568>
ADV
ουν
<3767>
CONJ
υμεις
<5210>
P-2NP
εμφανισατε
<1718> <5657>
V-AAM-2P
τω
<3588>
T-DSM
χιλιαρχω
<5506>
N-DSM
συν
<4862>
PREP
τω
<3588>
T-DSN
συνεδριω
<4892>
N-DSN
οπως
<3704>
ADV
καταγαγη
<2609> <5632>
V-2AAS-3S
αυτον
<846>
P-ASM
εις
<1519>
PREP
υμας
<5209>
P-2AP
ως
<5613>
ADV
μελλοντας
<3195> <5723>
V-PAP-APM
διαγινωσκειν
<1231> <5721>
V-PAN
ακριβεστερον
<199>
ADV-C
τα
<3588>
T-APN
περι
<4012>
PREP
αυτου
<846>
P-GSM
ημεις
<2249>
P-1NP
δε
<1161>
CONJ
προ
<4253>
PREP
του
<3588>
T-GSM
εγγισαι
<1448> <5658>
V-AAN
αυτον
<846>
P-ASM
ετοιμοι
<2092>
A-NPM
εσμεν
<2070> <5748>
V-PXI-1P
του
<3588>
T-GSM
ανελειν
<337> <5629>
V-2AAN
αυτον
<846>
P-ASM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kis 23:15

Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan, supaya ia menghadapkan Paulus 1  lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya 1  lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia 1  sebelum ia sampai kepada kamu."

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA