Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ibrani 5:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ibr 5:13

Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. v 

AYT (2018)

Sebab, orang yang hidup dari susu adalah orang yang belum berpengalaman dalam memahami ajaran tentang kebenaran, ia masih bayi.

TL (1954) ©

SABDAweb Ibr 5:13

Karena masing-masing yang menyusu itu, tiada paham akan perkataan dari hal hakekat, sebab ia kanak-kanak.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ibr 5:13

Orang yang masih minum susu, berarti ia masih bayi; ia belum punya pengalaman tentang apa yang benar dan apa yang salah.

MILT (2008)

sebab, setiap orang yang masih hidup dari susu, tidak cakap di dalam firman kebenaran, karena ia masih kanak-kanak.

Shellabear 2011 (2011)

Setiap orang yang hidupnya masih bergantung pada susu, tidak terbiasa dengan ajaran yang benar sebab ia adalah kanak-kanak.

AVB (2015)

Orang yang hanya boleh minum susu itu tidak mahir dalam ajaran tentang perbenaran, kerana dia masih bayi.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ibr 5:13

Sebab
<1063>
barangsiapa
<3956>
masih memerlukan
<3348>
susu
<1051>
ia tidak memahami
<552>
ajaran
<3056>
tentang kebenaran
<1343>
, sebab
<1063>
ia adalah
<1510>
anak kecil
<3516>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ibr 5:13

Karena
<1063>
masing-masing
<3956>
yang menyusu
<3348> <1051>
itu, tiada paham
<552>
akan perkataan
<3056>
dari hal hakekat
<1343>
, sebab
<1063>
ia kanak-kanak
<3516>
.
AYT ITL
Sebab
<1063>
, orang yang
<3588>
hidup dari
<3348>
susu
<1051>
adalah orang yang belum berpengalaman dalam memahami
<552>
ajaran
<3056>
tentang kebenaran
<1343>
, ia masih
<1510>
bayi
<3516>
.

[<3956> <1063>]
GREEK
pav
<3956>
A-NSM
gar
<1063>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
metecwn
<3348> (5723)
V-PAP-NSM
galaktov
<1051>
N-GSN
apeirov
<552>
A-NSM
logou
<3056>
N-GSM
dikaiosunhv
<1343>
N-GSF
nhpiov
<3516>
A-NSM
gar
<1063>
CONJ
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ibr 5:13

2 Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami 1  ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA