Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 19:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 19:15

"Satu orang saksi e  saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya; baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan.

AYT (2018)

Seorang saksi saja tidak cukup mendakwa seseorang atas kesalahan atau dosa apa pun yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan dua atau tiga orang saksi, barulah suatu perkara dapat ditentukan.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 19:15

Maka hanya seorang orang saksi tak boleh naik melawan barang seorang atas barang sesuatu kejahatan atau sesuatu dosa, atau sesuatu salah yang telah dibuatnya, melainkan atas kesaksian dua orang saksi, atau atas kesaksian tiga orang saksi akan ditentukan suatu perkara.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 19:15

"Seorang saksi saja tidak cukup untuk menyatakan seorang tertuduh bersalah; sekurang-kurangnya dua saksi diperlukan untuk hal itu.

MILT (2008)

Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara apa pun atau dosa apa pun, yaitu dosa yang mungkin dia melakukannya. Atas keterangan dua atau tiga orang saksi, hal itu dapat ditegakkan.

Shellabear 2011 (2011)

Seorang saksi saja tidak cukup untuk mendakwa seseorang atas kesalahan atau dosa apa pun yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan dua atau tiga orang saksi, barulah suatu perkara dapat ditentukan.

AVB (2015)

Seorang saksi sahaja tidak cukup untuk mendakwa seseorang atas kesalahan atau dosa apa pun yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan dua atau tiga orang saksi, sesuatu dakwaan akan diteguhkan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 19:15

"Satu
<0259>
orang saksi
<05707>
saja tidak dapat
<03808>
menggugat
<06965>
seseorang
<0376>
mengenai perkara
<03605>
kesalahan
<05771>
apapun
<03605>
atau dosa
<02403>
apapun
<03605>
yang
<0834>
mungkin dilakukannya
<02398>
; baru atas
<05921>
keterangan
<06310>
dua
<08147>
atau
<0176>
tiga
<07969>
orang saksi
<05707>
perkara
<01697>
itu tidak disangsikan
<06965>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ul 19:15

Maka hanya seorang
<0259>
orang saksi
<05707>
tak
<03808>
boleh naik
<06965>
melawan barang seorang
<0376>
atas barang sesuatu
<03605>
kejahatan
<05771>
atau sesuatu
<03605>
dosa
<02403>
, atau sesuatu
<03605>
salah
<02399>
yang telah
<0834>
dibuatnya
<02398>
, melainkan atas
<05921>
kesaksian
<06310>
dua
<08147>
orang saksi
<05707>
, atau
<0176>
atas
<05921>
kesaksian
<06310>
tiga
<07969>
orang saksi
<05707>
akan ditentukan
<06965>
suatu perkara
<01697>
.
AYT ITL
Seorang saksi
<05707>
saja
<0259>
tidak cukup
<03808>
mendakwa
<06965>
seseorang
<0376>
atas kesalahan
<05771>
atau
<03605>
dosa
<02403>
apa pun
<03605>
yang
<0834>
dilakukannya. Berdasarkan keterangan
<06310>
dua
<08147>
atau
<0176>
tiga
<07969>
orang saksi
<05707>
, barulah suatu perkara
<01697>
dapat ditentukan
<06965>
.
HEBREW
rbd
<01697>
Mwqy
<06965>
Myde
<05707>
hsls
<07969>
yp
<06310>
le
<05921>
wa
<0176>
Myde
<05707>
yns
<08147>
yp
<06310>
le
<05921>
ajxy
<02398>
rsa
<0834>
ajx
<02399>
lkb
<03605>
tajx
<02403>
lklw
<03605>
Nwe
<05771>
lkl
<03605>
syab
<0376>
dxa
<0259>
de
<05707>
Mwqy
<06965>
al (19:15)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 19:15

" 1 Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya; baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA