Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 6:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 6:23

lalu bersumpah kepadanya: "Apa saja yang kauminta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku! n "

AYT (2018)

Bahkan, Herodes bersumpah kepadanya, “Apa saja yang kamu minta kepadaku, akan aku berikan kepadamu, meskipun sampai separuh dari kerajaanku.”

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 6:23

Lalu bersumpah-janjilah Herodes kepadanya, sabdanya, "Barang apa pun yang engkau pinta kepadaku, aku beri kepadamu, walau setengah kerajaanku ini sekalipun."

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 6:23

Lalu Herodes berjanji kepada gadis itu dengan sumpah. Herodes berkata, "Apa saja yang engkau minta akan kuberikan, bahkan separuh dari kerajaanku sekalipun!"

TSI (2014)

Herodes bahkan bersumpah, “Aku akan memberikan apa saja yang kamu minta, biarpun itu setengah dari harta kerajaanku ini.”

MILT (2008)

Dan dia bersumpah kepadanya, "Apa saja yang engkau minta kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu, bahkan sampai separuh dari kerajaanku."

Shellabear 2011 (2011)

Raja bahkan berjanji kepadanya, "Apa pun yang kauminta dariku akan kuberikan kepadamu, sekalipun separuh dari kerajaanku."

AVB (2015)

Dia menyambung dengan sumpah, “Apa sahaja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, walau separuh kerajaanku sekalipun.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 6:23

lalu
<2532>
bersumpah
<3660>
kepadanya
<846>
: "Apa
<5100>
saja
<1437>
yang
<3739>
kauminta
<154>
akan kuberikan
<1325>
kepadamu
<4671>
, sekalipun
<2193>
setengah
<2255>
dari kerajaanku
<932> <3450>
!"

[<3165>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 6:23

Lalu
<2532>
bersumpah-janjilah
<3660>
Herodes kepadanya
<846>
, sabdanya
<3739>
, "Barang
<5100>
apa
<1437>
pun yang engkau pinta
<154>
kepadaku
<3165>
, aku
<3450>
beri
<1325>
kepadamu
<4671>
, walau
<2193>
setengah
<2255>
kerajaanku
<3450>
kerajaanku
<932>
ini sekalipun."
AYT ITL
Bahkan
<2532>
, Herodes bersumpah
<3660>
kepadanya
<846>
, "Apa saja
<1437>
yang
<3739>
kamu minta
<154>
kepadaku
<3165>
, akan aku berikan
<1325>
kepadamu
<4671>
, meskipun sampai
<2193>
separuh
<2255>
dari kerajaanku
<932>
."

[<5100> <3450>]
AVB ITL
Dia menyambung dengan sumpah
<3660>
, “Apa
<5100>
sahaja
<1437>
yang
<3739>
kamu minta
<154>
akan kuberikan
<1325>
kepadamu
<4671>
, walau
<2193>
separuh
<2255>
kerajaanku
<932>
sekalipun.”

[<2532> <846> <3165> <3450>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
wmosen
<3660> (5656)
V-AAI-3S
auth
<846>
P-DSF
o
<3739>
R-ASN
ti
<5100>
X-ASN
ean
<1437>
COND
me
<3165>
P-1AS
aithshv
<154> (5661)
V-AAS-2S
dwsw
<1325> (5692)
V-FAI-1S
soi
<4671>
P-2DS
ewv
<2193>
CONJ
hmisouv
<2255>
A-GSN
thv
<3588>
T-GSF
basileiav
<932>
N-GSF
mou
<3450>
P-1GS
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 6:23

2 lalu bersumpah 1  kepadanya: "Apa saja yang kauminta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku!"

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA