Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 13:47

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 13:47

Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan,

AYT (2018)

Jika terdapat tanda-tanda kusta pada pakaian, baik itu pakaian yang terbuat dari bulu domba atau linen,

TL (1954) ©

SABDAweb Im 13:47

Maka jikalau bala kusta itu pada barang suatu pakaian, baik pada kain bulu kambing baik pada kain kapas,

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 13:47

Kalau terdapat kelapukan pada pakaian atau kain dari wol atau linen,

MILT (2008)

"Dan apabila terdapat tanda penyakit kusta pada pakaian, pada pakaian wol atau pada pakaian lenan,

Shellabear 2011 (2011)

Jika ada tanda kelapukan pada suatu pakaian -- entah pada pakaian dari bulu domba atau kain lenan,

AVB (2015)

Apabila pada sesuatu pakaian, baik daripada bulu domba mahupun kain linen, ada kesan kotor daripada jangkitan penyakit,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 13:47

Apabila
<03588>
pada pakaian
<0899>
ada
<01961>
tanda
<05061>
kusta
<06883>
, pada pakaian
<0899>
bulu domba
<06785>
atau
<0176>
pakaian
<0899>
lenan
<06593>
,
TL ITL ©

SABDAweb Im 13:47

Maka jikalau
<03588>
bala
<05061>
kusta
<06883>
itu pada
<01961>
barang suatu pakaian
<0899>
, baik pada kain
<0899>
bulu kambing
<06785>
baik
<0176>
pada kain
<0899>
kapas
<06593>
,
AYT ITL
Jika
<03588>
terdapat
<01961>
tanda-tanda
<05061>
kusta
<06883>
pada pakaian
<0899>
, baik itu pakaian
<0899>
yang terbuat dari bulu domba
<06785>
atau
<0176>
linen
<06593>
,

[<00> <0899>]
AVB ITL
Apabila
<03588>
pada sesuatu pakaian
<0899>
, baik daripada bulu domba
<06785>
mahupun
<0176>
kain
<0899>
linen
<06593>
, ada kesan kotor
<05061>
daripada jangkitan penyakit
<06883>
,

[<01961> <00> <0899>]
HEBREW
Mytsp
<06593>
dgbb
<0899>
wa
<0176>
rmu
<06785>
dgbb
<0899>
teru
<06883>
egn
<05061>
wb
<0>
hyhy
<01961>
yk
<03588>
dgbhw (13:47)
<0899>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 13:47

Apabila pada pakaian 1  ada tanda kusta, pada pakaian 1  bulu domba atau pakaian 1  lenan,

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA