Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 30:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 30:23

Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya t  tujuh hari lagi. Lalu mereka berhari raya tujuh hari lagi dengan sukaria.

AYT (2018)

Kemudian, seluruh jemaat memutuskan untuk mengadakan perayaan selama tujuh hari lagi. Jadi, mereka mengadakan perayaan selama tujuh hari lagi dengan penuh sukacita.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 30:23

Maka segenap perhimpunanpun berbicaralah hendak memegang masa raya lagi tujuh hari lamanya, lalu dipegangnya tujuh hari lagi dengan sukacita hatinya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 30:23

mereka semua memutuskan untuk meneruskan perayaan itu 7 hari lagi. Lalu mereka merayakannya lagi dengan gembira.

MILT (2008)

Dan seluruh jemaat dinasihati untuk melaksanakan hari raya tujuh hari lagi. Lalu mereka melaksanakan hari raya tujuh hari lagi dengan penuh sukacita.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian seluruh jemaah berunding untuk mengadakan perayaan tujuh hari lagi. Jadi, mereka pun mengadakan perayaan tujuh hari lagi dengan sukaria.

AVB (2015)

Kemudian seluruh jemaah berunding untuk mengadakan perayaan tujuh hari lagi. Jadi, mereka pun mengadakan perayaan tujuh hari lagi dengan suka ria.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 30:23

Kemudian seluruh
<03605>
jemaah
<06951>
sepakat
<03289>
untuk berhari raya
<06213>
tujuh
<07651>
hari
<03117>
lagi
<0312>
. Lalu mereka berhari raya
<06213>
tujuh
<07651>
hari
<03117>
lagi dengan sukaria
<08057>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 30:23

Maka segenap
<03605>
perhimpunanpun
<06951>
berbicaralah
<03289>
hendak memegang
<06213>
masa raya lagi tujuh
<07651>
hari
<03117>
lamanya, lalu dipegangnya
<06213>
tujuh
<07651>
hari
<03117>
lagi
<0312>
dengan sukacita hatinya
<08057>
.
AYT ITL
Kemudian, seluruh
<03605>
jemaat
<06951>
memutuskan untuk mengadakan
<06213>
perayaan selama tujuh
<07651>
hari
<03117>
lagi
<0312>
. Jadi, mereka mengadakan perayaan selama tujuh
<07651>
hari
<03117>
lagi dengan penuh sukacita
<08057>
.

[<03289> <06213>]
AVB ITL
Kemudian seluruh
<03605>
jemaah
<06951>
berunding
<03289>
untuk mengadakan perayaan
<06213>
tujuh
<07651>
hari
<03117>
lagi
<0312>
. Jadi, mereka pun mengadakan perayaan
<06213>
tujuh
<07651>
hari
<03117>
lagi dengan suka ria
<08057>
.
HEBREW
hxmv
<08057>
Mymy
<03117>
tebs
<07651>
wveyw
<06213>
Myrxa
<0312>
Mymy
<03117>
tebs
<07651>
twvel
<06213>
lhqh
<06951>
lk
<03605>
wuewyw (30:23)
<03289>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 30:23

Kemudian 1  seluruh jemaah sepakat 1  untuk berhari 2  raya tujuh hari lagi. Lalu mereka berhari 2  raya tujuh hari lagi dengan sukaria.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA