Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 22:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 22:3

Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, j  perisaiku, k  tanduk l  keselamatanku, kota bentengku, m  tempat pelarianku, juruselamatku; Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan.

AYT (2018)

Allahku, bukit batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat perlindunganku, dan Juru Selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 22:3

Bahwa Allah juga gunung batuku, maka aku harap akan Dia, yang perisaiku dan tanduk selamatku dan tempat perlindunganku yang tinggi, kepada-Nya aku lari berlindung: Engkaulah penebusku, yang sudah melepaskan aku dari pada aniaya!

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 22:3

TUHAN seperti benteng yang kuat tempat aku berlindung. Allahku seperti gunung batu, tempat aku bernaung. Seperti perisai Ia menutupi aku, dan menjaga aku agar aman selalu.

TSI (2014)

Ya Allahku, Engkau seperti gunung batu di mana aku dapat berlindung. Lebih baik daripada perisai dalam pertempuran, Engkau melindungi dan menyelamatkan aku. Ketika musuh-musuhku mengancam aku dengan segala tindakan kejam, Engkau, ya Penyelamatku, bagaikan tempat persembunyian di padang belantara ke mana aku dapat melarikan diri dan berlindung.

MILT (2008)

Allahku Elohimku 0430 ialah gunung batuku; aku akan berlindung pada-Nya; perisaiku, dan tanduk keselamatanku, menaraku yang tinggi, dan tempat pengungsianku! Juruselamatku. Engkau akan menyelamatkan aku dari kekerasan.

Shellabear 2011 (2011)

Allah adalah gunung batuku, kepada-Nyalah aku berlindung. Dialah perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat perlindunganku, dan penyelamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan.

AVB (2015)

Allahku batu pejalku, kepada-Nya aku berlindung. Dialah perisaiku, tanduk penyelamatanku, benteng pertahananku, dan penyelamatku. Engkau menyelamatkan aku daripada keganasan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 22:3

Allahku
<0430>
, gunung batuku
<06697>
, tempat
<02620> <00>
aku berlindung
<00> <02620>
, perisaiku
<04043>
, tanduk
<07161>
keselamatanku
<03468>
, kota bentengku
<04869>
, tempat pelarianku
<04498>
, juruselamatku
<03467>
; Engkau menyelamatkan
<03467>
aku dari kekerasan
<02555>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 22:3

Bahwa Allah
<0430>
juga gunung batuku
<06697>
, maka aku harap
<02620>
akan Dia
<00>
, yang perisaiku
<04043>
dan tanduk
<07161>
selamatku
<03468>
dan tempat perlindunganku
<04869>
yang tinggi, kepada-Nya aku lari berlindung: Engkaulah penebusku
<04498>
, yang sudah melepaskan
<03467>
aku dari pada aniaya
<02555>
!
AYT ITL
Allahku
<0430>
, bukit batuku
<06697>
, tempat aku berlindung
<02620>
, perisaiku
<04043>
, tanduk
<07161>
keselamatanku
<03468>
, kota bentengku
<04869>
, tempat perlindunganku
<04498>
, dan Juru Selamatku
<03467>
. Engkau menyelamatkan
<03467>
aku dari kekerasan
<02555>
.

[<00>]
AVB ITL
Allahku
<0430>
batu pejalku
<06697>
, kepada-Nya aku berlindung
<02620>
. Dialah perisaiku
<04043>
, tanduk
<07161>
penyelamatanku
<03468>
, benteng
<04869>
pertahananku
<04498>
, dan penyelamatku
<03467>
. Engkau menyelamatkan
<03467>
aku daripada keganasan
<02555>
.

[<00>]
HEBREW
ynest
<03467>
omxm
<02555>
yesm
<03467>
yownmw
<04498>
ybgvm
<04869>
yesy
<03468>
Nrqw
<07161>
yngm
<04043>
wb
<0>
hoxa
<02620>
yrwu
<06697>
yhla (22:3)
<0430>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 22:3

Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung 1 , perisaiku 2 , tanduk 3  keselamatanku, kota bentengku 4 , tempat pelarianku 5 , juruselamatku 6  7 ; Engkau menyelamatkan 6  7  aku dari kekerasan.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA