Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 12:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 12:23

Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, s  tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. t "

AYT (2018)

Akan tetapi, sekarang, dia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi dia tidak akan kembali kepadaku.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 12:23

Tetapi sekarang kanak-kanak itu sudah mati, apa guna aku berpuasa lagi? Dapatkah aku mengambil dia pula? Sesungguhnya aku akan pergi mendapatkan dia, tetapi tiada ia akan kembali kepadaku.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 12:23

Tetapi sekarang, setelah ia mati, apa gunanya aku terus berpuasa? Dapatkah aku menghidupkannya kembali? Kelak aku akan pergi juga ke tempat dia berada, tetapi sekarang dia tidak akan kembali kepadaku."

TSI (2014)

Tetapi sekarang dia sudah mati. Buat apa saya berpuasa lagi? Tidak mungkin saya bisa menghidupkan dia kembali. Suatu hari nanti saya yang akan pergi ke tempat dia berada, tetapi sekarang dia tidak akan kembali lagi kepadaku.”

MILT (2008)

tetapi sekarang ia telah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku membawanya hidup kembali? Aku akan pergi kepadanya, tapi dia tidak akan kembali kepadaku."

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi sekarang ia sudah meninggal, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku."

AVB (2015)

Tetapi sekarang dia sudah meninggal, mengapakah aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi dia tidak akan kembali kepadaku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 12:23

Tetapi sekarang
<06258>
ia sudah mati
<04191>
, mengapa
<04100>
aku
<0589>
harus berpuasa
<06684>
? Dapatkah
<03201>
aku mengembalikannya
<07725>
lagi
<05750>
? Aku
<0589>
yang akan pergi
<01980>
kepadanya
<0413>
, tetapi ia
<01931>
tidak
<03808>
akan kembali
<07725>
kepadaku
<0413>
."

[<02088>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 12:23

Tetapi sekarang
<06258>
kanak-kanak itu sudah mati
<04191>
, apa
<04100>
guna
<02088>
aku
<0589>
berpuasa
<06684>
lagi? Dapatkah
<03201>
aku mengambil dia
<03201>
pula
<05750>
? Sesungguhnya aku
<0589>
akan pergi
<01980>
mendapatkan
<0413>
dia, tetapi tiada
<03808>
ia akan kembali
<07725>
kepadaku
<0413>
.
AYT ITL
Akan tetapi, sekarang
<06258>
, dia sudah mati
<04191>
, mengapa
<04100>
aku
<0589>
harus berpuasa
<06684>
? Dapatkah
<03201>
aku mengembalikannya
<07725>
lagi
<05750>
? Aku
<0589>
yang akan pergi
<01980>
kepadanya
<0413>
, tetapi dia
<01931>
tidak
<03808>
akan kembali
<07725>
kepadaku
<0413>
.”

[<02088>]
AVB ITL
Tetapi sekarang
<06258>
dia sudah meninggal
<04191>
, mengapakah
<04100>
aku
<0589>
harus berpuasa
<06684>
? Dapatkah
<03201>
aku mengembalikannya
<07725>
lagi
<05750>
? Aku
<0589>
yang akan pergi
<01980>
kepadanya
<0413>
, tetapi dia
<01931>
tidak
<03808>
akan kembali
<07725>
kepadaku
<0413>
.”

[<02088>]
HEBREW
yla
<0413>
bwsy
<07725>
al
<03808>
awhw
<01931>
wyla
<0413>
Klh
<01980>
yna
<0589>
dwe
<05750>
wbyshl
<07725>
lkwah
<03201>
Mu
<06684>
yna
<0589>
hz
<02088>
hml
<04100>
tm
<04191>
htew (12:23)
<06258>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 12:23

Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya 2  lagi? Aku yang akan pergi 1  kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali 2  kepadaku."

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA