Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 23:31

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 23:31

Yoahas m  berumur dua puluh tiga tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal n  binti Yeremia, dari Libna.

AYT (2018)

Yoahas berumur 23 tahun saat menjadi raja. Dia memerintah selama tiga bulan di Yerusalem. Nama ibunya adalah Hamutal, anak Yeremia dari Libna.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 23:31

Adapun umur Yoahaz pada masa ia naik raja itu dua puluh tiga tahun, maka kerajaanlah ia di Yeruzalem tiga bulan lamanya dan nama bunda baginda itu Hamutal, anak Yeremia dari Libna.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 23:31

Yoahas berumur 23 tahun ketika ia menjadi raja Yehuda, dan ia memerintah di Yerusalem tiga bulan lamanya. Ibunya bernama Hamutal anak Yeremia dari kota Libna.

MILT (2008)

Yoahas berumur dua puluh tiga tahun pada waktu ia mulai memerintah dan dia memerintah selama tiga bulan di Yerusalem; nama ibunya ialah Hamutal, anak perempuan Yeremia, dari Libna.

Shellabear 2011 (2011)

Yoahas berumur dua puluh tiga tahun pada waktu ia naik takhta, dan ia bertakhta di Yerusalem tiga bulan lamanya. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia, dari Libna.

AVB (2015)

Yoahas berumur dua puluh tiga tahun pada waktu dia menaiki takhta, dan dia bertakhta di Yerusalem selama tiga bulan. Nama ibunya ialah Hamutal anak Yeremia, dari Libna.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 23:31

Yoahas
<03059>
berumur
<01121>
dua puluh
<06242>
tiga
<07969>
tahun
<08141>
pada waktu ia menjadi raja
<04427>
dan tiga
<07969>
bulan
<02320>
lamanya ia memerintah
<04427>
di Yerusalem
<03389>
. Nama
<08034>
ibunya
<0517>
ialah Hamutal
<02537>
binti
<01323>
Yeremia
<03414>
, dari Libna
<03841>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 23:31

Adapun umur
<01121>
Yoahaz
<03059>
pada masa ia naik raja
<04427>
itu dua puluh
<06242>
tiga
<07969>
tahun
<08141>
, maka kerajaanlah
<04427>
ia di Yeruzalem
<03389>
tiga
<07969>
bulan
<02320>
lamanya dan nama
<08034>
bunda
<0517>
baginda itu Hamutal
<02537>
, anak
<01323>
Yeremia
<03414>
dari Libna
<03841>
.
AYT ITL
Yoahas
<03059>
berumur
<01121>
23
<06242> <07969>
tahun
<08141>
saat menjadi raja
<04427>
. Dia memerintah
<04427>
selama tiga
<07969>
bulan
<02320>
di Yerusalem
<03389>
. Nama
<08034>
ibunya
<0517>
adalah Hamutal
<02537>
, anak
<01323>
Yeremia
<03414>
dari Libna
<03841>
.
AVB ITL
Yoahas
<03059>
berumur
<01121>
dua puluh
<06242>
tiga
<07969>
tahun
<08141>
pada waktu dia menaiki takhta
<04427>
, dan dia bertakhta
<04427>
di Yerusalem
<03389>
selama tiga
<07969>
bulan
<02320>
. Nama
<08034>
ibunya
<0517>
ialah Hamutal
<02537>
anak
<01323>
Yeremia
<03414>
, dari Libna
<03841>
.
HEBREW
hnblm
<03841>
whymry
<03414>
tb
<01323>
ljwmx
<02537>
wma
<0517>
Msw
<08034>
Mlswryb
<03389>
Klm
<04427>
Mysdx
<02320>
hslsw
<07969>
wklmb
<04427>
zxawhy
<03059>
hns
<08141>
slsw
<07969>
Myrve
<06242>
Nb (23:31)
<01121>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 23:31

2 Yoahas 1  berumur dua puluh tiga tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia, dari Libna.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA