Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 10:22

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 10:22

Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian: "Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal!" Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka.

AYT (2018)

Kemudian, dia berkata kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, “Keluarkan pakaian untuk semua orang yang beribadah kepada Baal.” Lalu, orang itu mengeluarkan pakaian bagi mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 10:22

Lalu kata Yehu kepada orang yang memerintahkan gedung pakaian: Bawalah olehmu ke luar pakaian akan segala hamba Baal itu. Maka dikeluarkanlah pakaian akan mereka itu sekalian.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 10:22

Yehu memerintahkan supaya pengurus pakaian-pakaian ibadat di kuil itu memberikan pakaian-pakaian itu kepada orang-orang yang datang untuk beribadat kepada Baal. Sesudah perintah itu dilaksanakan,

MILT (2008)

Lalu ia berkata kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, "Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang melayani Baal!" Maka dia membawa keluar pakaian itu untuk mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Kata Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, "Keluarkanlah pakaian khusus untuk semua orang yang beribadah kepada Baal." Maka ia mengeluarkan pakaian untuk orang-orang itu.

AVB (2015)

Kata Yehu kepada orang yang mengetuai gudang pakaian, “Keluarkanlah pakaian khusus untuk semua orang yang beribadat kepada Baal.” Maka dia mengeluarkan pakaian untuk orang itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 10:22

Kemudian berkatalah
<0559>
Yehu kepada orang yang
<0834>
mengepalai
<05921>
gudang pakaian
<04458>
: "Keluarkanlah
<03318>
pakaian
<03830>
untuk setiap orang
<03605>
yang beribadah
<05647>
kepada Baal
<01168>
!" Maka dikeluarkannyalah
<03318>
pakaian
<04403>
bagi mereka.
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 10:22

Lalu kata
<0559>
Yehu kepada orang yang
<0834>
memerintahkan
<05921>
gedung pakaian
<04458>
: Bawalah
<03318>
olehmu ke luar
<03318>
pakaian
<03830>
akan segala
<03605>
hamba
<05647>
Baal
<01168>
itu. Maka dikeluarkanlah
<03318>
pakaian
<04403>
akan mereka itu sekalian.
AYT ITL
Kemudian, dia berkata
<0559>
kepada orang yang
<0834>
mengepalai gudang
<04458>
pakaian, “Keluarkan pakaian
<03830>
untuk semua
<03605>
orang yang beribadah
<05647>
kepada Baal
<01168>
.” Lalu, orang itu mengeluarkan
<03318>
pakaian
<04403>
bagi mereka.

[<05921> <03318> <00>]
AVB ITL
Kata
<0559>
Yehu kepada
<0834>
orang yang mengetuai
<05921>
gudang pakaian
<04458>
, “Keluarkanlah
<03318>
pakaian khusus
<03830>
untuk semua
<03605>
orang yang beribadat
<05647>
kepada Baal
<01168>
.” Maka dia mengeluarkan
<03318>
pakaian
<04403>
untuk orang itu.

[<00>]
HEBREW
swblmh
<04403>
Mhl
<0>
auyw
<03318>
lebh
<01168>
ydbe
<05647>
lkl
<03605>
swbl
<03830>
auwh
<03318>
hxtlmh
<04458>
le
<05921>
rsal
<0834>
rmayw (10:22)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 10:22

Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian 1 : "Keluarkanlah pakaian 1  untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal!" Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA