Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 4:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 4:13

keempat ratus buah delima untuk kedua jala-jala itu, dua jajar buah delima untuk satu jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu.

AYT (2018)

empat ratus buah delima untuk dua jaring itu, dan dua deret buah delima untuk setiap jaring yang menutupi dua mangkuk mahkota pilar di atas pilar-pilar itu.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 4:13

dan empat ratus buah delima akan kedua karang jala-jala itu, yaitu dua jajar buah delima pada sekarangan jala-jala akan menudungi kedua ganja, yang di atas tiang itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 4:13

(4:11)

MILT (2008)

dan buah delima empat ratus untuk dua jaring, dua jajar buah delima untuk satu jaring untuk menutupi dua mangkuk tudung yang ada di permukaan pilar itu.

Shellabear 2011 (2011)

keempat ratus buah delima pada kedua jala-jala itu, dua deret di setiap jala-jala, yang menudungi kedua mangkuk kepala pilar di atas pilar-pilar itu.

AVB (2015)

empat ratus buah delima untuk kedua-dua jala itu, dua deret pada setiap jala, yang menudungi dua biji mangkuk kepala tiang itu;

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 4:13

keempat
<0702>
ratus
<03967>
buah delima
<07416>
untuk kedua
<08147>
jala-jala
<07639>
itu, dua
<08147>
jajar
<02905>
buah delima
<07416>
untuk satu
<0259>
jala-jala
<07639>
guna menutupi
<03680>
kedua
<08147>
bulatan
<01543>
ganja
<03805>
yang
<0834>
di atas
<05921>
tiang
<05982>
itu.

[<06440>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 4:13

dan empat
<0702>
ratus
<03967>
buah delima
<07416>
akan kedua
<08147>
karang jala-jala
<07639>
itu, yaitu dua
<08147>
jajar
<02905>
buah delima
<07416>
pada sekarangan
<07639>
jala-jala akan menudungi
<03680>
kedua
<08147>
ganja
<01543>
, yang
<0834>
di atas
<06440> <05921>
tiang
<05982>
itu.
AYT ITL
empat
<0702>
ratus
<03967>
buah delima
<07416>
untuk dua
<08147>
jaring
<07639>
itu, dan dua
<08147>
deret
<02905>
buah delima
<07416>
untuk setiap
<0259>
jaring
<07639>
yang menutupi
<03680>
dua
<08147>
mangkuk
<01543>
mahkota pilar
<03805>
di atas
<05921>
pilar-pilar
<05982>
itu.

[<0853> <0853> <0834> <06440>]
HEBREW
Mydwmeh
<05982>
ynp
<06440>
le
<05921>
rsa
<0834>
twrtkh
<03805>
twlg
<01543>
yts
<08147>
ta
<0853>
twokl
<03680>
txah
<0259>
hkbvl
<07639>
Mynwmr
<07416>
Myrwj
<02905>
Myns
<08147>
twkbvh
<07639>
ytsl
<08147>
twam
<03967>
ebra
<0702>
Mynwmrh
<07416>
taw (4:13)
<0853>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 4:13

keempat ratus 1  buah delima untuk kedua jala-jala itu, dua jajar buah delima untuk satu jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang 2  itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA