Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 18:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 18:12

Dan Yitro, mertua a  Musa, mempersembahkan korban bakaran b  dan beberapa korban sembelihan c  bagi Allah; lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan d  bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan e  Allah.

AYT (2018)

Yitro ayah mertua Musa, membawa persembahan bakaran dan kurban bagi Allah. Kemudian, Harun datang beserta semua tua-tua Israel untuk makan roti bersama dengan ayah mertua Musa di hadapan Allah.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 18:12

Maka dipersembahkan oleh Jetero, mentua Musa, korban bakaran dan korban sembelihan kepada Allah, maka Harun dan segala penghulu Israelpun datanglah makan sehidangan dengan mentua Musa di hadapan hadirat Allah.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 18:12

Kemudian Yitro membawa beberapa kurban bakaran dan kurban sembelihan sebagai persembahan kepada Allah. Harun dan semua pemimpin bangsa Israel datang dan makan bersama-sama dengan Yitro dalam kehadiran Allah.

TSI (2014)

Lalu Yitro memberikan persembahan kurban bagi Allah. Pertama, dia mempersembahkan kurban yang dibakar habis, sesudah itu kurban yang sebagian dagingnya boleh dimakan. Harun dan semua tua-tua Israel berkumpul untuk makan bersama ayah mertua Musa di hadapan Allah.

MILT (2008)

Dan Yitro, ayah mertua Musa, membawa persembahan bakaran dan kurban bagi Allah Elohim 0430. Dan Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan roti bersama-sama dengan ayah mertua Musa di hadapan Allah Elohim 0430.

Shellabear 2011 (2011)

Lalu Syu'aib, mertua Musa, mempersembahkan kurban bakaran dan beberapa kurban sembelihan kepada Allah. Kemudian Harun dan semua tua-tua Israil datang untuk makan roti dengan mertua Musa di hadirat Allah.

AVB (2015)

Lalu Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan kepada Allah. Kemudian Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan roti dengan mertua Musa di hadirat Allah.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 18:12

Dan Yitro
<03503>
, mertua
<02859>
Musa
<04872>
, mempersembahkan
<03947>
korban bakaran
<05930>
dan beberapa korban sembelihan
<02077>
bagi Allah
<0430>
; lalu Harun
<0175>
dan semua
<03605>
tua-tua
<02205>
Israel
<03478>
datang
<0935>
untuk makan
<0398>
bersama-sama dengan
<05973>
mertua
<02859>
Musa
<04872>
di hadapan
<06440>
Allah
<0430>
.

[<03899>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 18:12

Maka dipersembahkan
<03947>
oleh Jetero
<03503>
, mentua
<02859>
Musa
<04872>
, korban bakaran
<05930>
dan korban sembelihan
<02077>
kepada Allah
<0430>
, maka Harun
<0175>
dan segala
<03605>
penghulu
<02205>
Israelpun
<03478>
datanglah
<0935>
makan
<0398>
sehidangan
<03899>
dengan
<05973>
mentua
<02859>
Musa
<04872>
di hadapan
<06440>
hadirat Allah
<0430>
.
AYT ITL
Yitro
<03503>
ayah mertua
<02859>
Musa
<04872>
, membawa
<03947>
persembahan bakaran
<05930>
dan kurban
<02077>
bagi Allah
<0430>
. Kemudian, Harun
<0175>
datang
<0935>
beserta semua
<03605>
tua-tua
<02205>
Israel
<03478>
untuk makan
<0398>
roti
<03899>
bersama
<05973>
dengan ayah mertua
<02859>
Musa
<04872>
di hadapan
<06440>
Allah
<0430>
.
AVB ITL
Lalu Yitro
<03503>
, mertua
<02859>
Musa
<04872>
, mempersembahkan
<03947>
korban bakaran
<05930>
dan beberapa korban sembelihan
<02077>
kepada Allah
<0430>
. Kemudian Harun
<0175>
dan semua
<03605>
tua-tua
<02205>
Israel
<03478>
datang
<0935>
untuk makan
<0398>
roti
<03899>
dengan
<05973>
mertua
<02859>
Musa
<04872>
di hadirat
<06440>
Allah
<0430>
.
HEBREW
Myhlah
<0430>
ynpl
<06440>
hsm
<04872>
Ntx
<02859>
Me
<05973>
Mxl
<03899>
lkal
<0398>
larvy
<03478>
ynqz
<02205>
lkw
<03605>
Nrha
<0175>
abyw
<0935>
Myhlal
<0430>
Myxbzw
<02077>
hle
<05930>
hsm
<04872>
Ntx
<02859>
wrty
<03503>
xqyw (18:12)
<03947>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 18:12

1 Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah; lalu Harun 2  dan semua tua-tua Israel datang untuk makan 3  bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA