Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 4:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 4:2

Reaya, anak Syobal, memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora.

AYT (2018)

Anak Syobal adalah Reaya, anak Reaya adalah Yahat, dan anak Yahat adalah Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 4:2

Maka Riaya bin Sobal beranaklah Yahat dan Yahat beranaklah Ahumai dan Lahad, inilah orang isi rumah Zorati.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 4:2

Syobal adalah ayah Reaya, Reaya ayah Yahat. Yahat mempunyai dua anak laki-laki: Ahumai dan Lahad. Mereka leluhur penduduk kota Zora.

MILT (2008)

Dan Reaya anak Shobal memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahat, inilah kaum Zora.

Shellabear 2011 (2011)

Anak Reaya bin Syobal ialah Yahat, kemudian anak-anak Yahat ialah Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora.

AVB (2015)

Anak Reaya anak Syobal ialah Yahat, kemudian anak-anak Yahat ialah Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 4:2

Reaya
<07211>
, anak
<01121>
Syobal
<07732>
, memperanakkan
<03205>
Yahat
<03189>
, dan Yahat
<03189>
memperanakkan
<03205>
Ahumai
<0267>
dan Lahad
<03855>
. Itulah
<0428>
kaum-kaum
<04940>
orang Zora
<06882>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 4:2

Maka Riaya
<07211>
bin
<01121>
Sobal
<07732>
beranaklah
<03205>
Yahat
<03189>
dan Yahat
<03189>
beranaklah
<03205>
Ahumai
<0267>
dan Lahad
<03855>
, inilah
<0428>
orang isi
<04940>
rumah Zorati
<06882>
.
HEBREW
o
yteruh
<06882>
twxpsm
<04940>
hla
<0428>
dhl
<03855>
taw
<0853>
ymwxa
<0267>
ta
<0853>
dylh
<03205>
txyw
<03189>
txy
<03189>
ta
<0853>
dylwh
<03205>
lbws
<07732>
Nb
<01121>
hyarw (4:2)
<07211>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 4:2

2 Reaya 1 , anak Syobal, memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora.

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA