Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 2:49

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 2:49

Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, d  dan Sewa, bapa Makhbena dan bapa Gibea; anak perempuan Kaleb ialah Akhsa. e 

AYT (2018)

Dia juga melahirkan Saaf, bapa Madmana, dan Sewa, bapa Makhbena dan bapa Gibea. Anak perempuan Kaleb adalah Akhsa.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 2:49

Dan lagi diperanakkannya Saaf, bapa Madmana, dan Sewa, bapa Makhbena, dan bapa Gibea. Maka anak perempuan Kaleb itulah Akhsa.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 2:49

kemudian mereka mendapat dua anak laki-laki lagi bernama: Saaf dan Sewa. Saaf adalah pendiri kota Madmana, dan Sewa pendiri kota Makhbena dan Gibea. Kaleb juga mempunyai seorang anak perempuan bernama Akhsa.

MILT (2008)

Dia juga melahirkan Saap, ayah Madmana, Sewa, ayah Makhbena dan ayah Gibea. Dan anak perempuan Kaleb adalah Akhsa.

Shellabear 2011 (2011)

Perempuan itu juga melahirkan Saaf, bapak Madmana; dan Sewa, bapak Makhbena serta bapak Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Akhsa.

AVB (2015)

Perempuan itu juga melahirkan Saaf, bapa Madmana; dan Sewa, bapa Makhbena serta bapa Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Akhsa.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 2:49

Perempuan itu melahirkan
<03205>
juga Saaf
<08174>
, bapa
<01>
Madmana
<04089>
, dan Sewa
<07724>
, bapa
<01>
Makhbena
<04343>
dan bapa
<01>
Gibea
<01388>
; anak perempuan
<01323>
Kaleb
<03612>
ialah Akhsa
<05915>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 2:49

Dan lagi diperanakkannya
<03205>
Saaf
<08174>
, bapa
<01>
Madmana
<04089>
, dan Sewa
<07724>
, bapa
<01>
Makhbena
<04343>
, dan bapa
<01>
Gibea
<01388>
. Maka anak perempuan
<01323>
Kaleb
<03612>
itulah Akhsa
<05915>
.
HEBREW
o
hoke
<05915>
blk
<03612>
tbw
<01323>
aebg
<01388>
ybaw
<01>
hnbkm
<04343>
yba
<01>
aws
<07724>
ta
<0853>
hnmdm
<04089>
yba
<01>
Pes
<08174>
dltw (2:49)
<03205>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 2:49

Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana 1 , dan Sewa, bapa 1  Makhbena dan bapa 1  Gibea; anak perempuan Kaleb ialah Akhsa 2  3 .

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA