Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 2:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 2:17

Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa s  ialah Yeter, orang Ismael itu.

AYT (2018)

Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa adalah Yeter, orang Ismael.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 2:17

Maka Abigail beranaklah Amasa, dan bapa Amasa itu Yeter, seorang Ismaeli.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 2:17

Abigail kawin dengan Yeter keturunan Ismael. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki bernama Amasa.

MILT (2008)

Dan Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismael.

Shellabear 2011 (2011)

Sedangkan Abigail melahirkan Amasa. Ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail.

AVB (2015)

Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismael.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 2:17

Abigail
<026>
melahirkan
<03205>
Amasa
<06021>
dan ayah
<01>
Amasa
<06021>
ialah Yeter
<03500>
, orang Ismael
<03459>
itu.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 2:17

Maka Abigail
<026>
beranaklah
<03205>
Amasa
<06021>
, dan bapa
<01>
Amasa
<06021>
itu Yeter
<03500>
, seorang Ismaeli
<03459>
.
AYT ITL
Abigail
<026>
melahirkan
<03205>
Amasa
<06021>
, dan ayah
<01>
Amasa
<06021>
adalah Yeter
<03500>
, orang Ismael
<03459>
.

[<0853>]
HEBREW
ylaemsyh
<03459>
rty
<03500>
avme
<06021>
ybaw
<01>
avme
<06021>
ta
<0853>
hdly
<03205>
lygybaw (2:17)
<026>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 2:17

3 Abigail melahirkan Amasa 1  dan ayah Amasa 1  ialah Yeter 2 , orang Ismael itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA