Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 16:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 16:18

Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya: "Sesungguhnya, aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, x  orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, y  yang pandai bicara, elok perawakannya; dan TUHAN menyertai z  dia."

AYT (2018)

Salah seorang dari hamba itu berkata, “Sesungguhnya, aku melihat anak Isai, orang Betlehem itu, yang pandai memetik kecapi. Dia seorang yang gagah perkasa, seorang prajurit, pandai bicara, dan seorang yang tampan. TUHAN menyertai dia.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 16:18

Pada masa itu sahutlah seorang orang muda, sembahnya: Bahwa patik sudah melihat seorang anak Isai, orang Betlehem, yang pandai memetik kecapi, lagipun ia seorang pahlawan yang gagah berani dan pandai pada segala perkara, seorang yang elok parasnya, dan Tuhanpun adalah menyertai akan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 16:18

Mendengar itu seorang hambanya berkata, "Isai penduduk kota Betlehem mempunyai seorang anak laki-laki yang pandai main musik. Ia pemberani dan seorang prajurit yang baik. Lagipula ia gagah dan pandai berbicara, dan TUHAN selalu menolongnya."

TSI (2014)

Pegawainya itu menjawab, “Orang Betlehem yang bernama Isai mempunyai anak laki-laki yang pandai bermain kecapi. Dia juga gagah perkasa, pandai bicara, serta elok parasnya. Dan TUHAN selalu menyertainya.”

MILT (2008)

Salah seorang dari hamba-hambanya menjawab dan berkata, "Lihatlah, aku telah melihat seorang anak laki-laki dari Isai, orang Betlehem itu, yang mahir dalam bermain, dan seorang pahlawan yang gagah perkasa, dan seorang prajurit, dan mahir berkata-kata, dan seorang yang berpenampilan baik. Dan TUHAN YAHWEH 03068 ada beserta dia."

Shellabear 2011 (2011)

Salah satu dari antara orang-orang muda itu berkata, "Sesungguhnya, aku pernah melihat seorang anak Isai, orang Betlehem, yang pandai memetik kecapi. Ia seorang kesatria yang gagah perkasa, dan juga seorang pejuang. Selain itu, ia pandai berbicara dan perawakannya bagus. ALLAH menyertai dia."

AVB (2015)

Seorang daripada antara orang muda itu berkata, “Sesungguhnya, aku pernah melihat seorang anak Isai, orang Betlehem, yang pandai memetik kecapi. Dia seorang kesateria yang gagah perkasa, dan juga seorang pejuang. Selain itu, dia pandai berbicara dan perawakannya bagus dan TUHAN menyertainya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 16:18

Lalu jawab
<06030>
salah seorang
<0259>
hamba
<05288>
itu, katanya
<0559>
: "Sesungguhnya
<02009>
, aku telah melihat
<07200>
salah seorang anak laki-laki
<01121>
Isai
<03448>
, orang Betlehem
<01022>
itu, yang pandai
<03045>
main
<05059>
kecapi. Ia seorang pahlawan
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
, seorang
<0376>
prajurit
<04421>
, yang pandai
<0995>
bicara
<01697>
, elok perawakannya
<08389>
; dan TUHAN
<03068>
menyertai
<05973>
dia."

[<0376>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 16:18

Pada masa itu sahutlah
<06030>
seorang
<0259>
orang muda
<05288>
, sembahnya
<0559>
: Bahwa
<02009>
patik sudah melihat
<07200>
seorang anak
<01121>
Isai
<03448>
, orang Betlehem
<01022>
, yang pandai
<03045>
memetik
<05059>
kecapi, lagipun ia seorang
<0376>
pahlawan
<02428> <01368>
yang gagah berani
<04421>
dan pandai
<0995>
pada segala perkara
<01697>
, seorang
<0376>
yang elok parasnya
<08389>
, dan Tuhanpun
<03068>
adalah menyertai
<05973>
akan dia.
AYT ITL
Salah seorang
<0259>
dari hamba
<05288>
itu berkata
<0559>
, “Sesungguhnya
<02009>
, aku melihat
<07200>
anak
<01121>
Isai
<03448>
, orang Betlehem
<01022>
itu, yang pandai
<03045>
memetik kecapi
<05059>
. Dia seorang
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
, seorang
<0376>
prajurit
<04421>
, pandai
<0995>
bicara
<01697>
, dan seorang
<0376>
yang tampan
<08389>
. TUHAN
<03068>
menyertai
<05973>
dia.”

[<06030> <00>]
AVB ITL
Seorang
<0259>
daripada antara orang muda
<05288>
itu berkata
<06030>
, “Sesungguhnya
<02009>
, aku pernah melihat
<07200>
seorang anak
<01121>
Isai
<03448>
, orang Betlehem
<01022>
, yang pandai
<03045>
memetik kecapi
<05059>
. Dia seorang kesateria
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
, dan juga seorang
<0376>
pejuang
<04421>
. Selain itu, dia pandai
<0995>
berbicara
<01697>
dan perawakannya bagus
<08389>
dan TUHAN
<03068>
menyertainya
<05973>
.”

[<0559> <00> <0376>]
HEBREW
wme
<05973>
hwhyw
<03068>
rat
<08389>
syaw
<0376>
rbd
<01697>
Nwbnw
<0995>
hmxlm
<04421>
syaw
<0376>
lyx
<02428>
rwbgw
<01368>
Ngn
<05059>
edy
<03045>
ymxlh
<01022>
tyb
<0>
ysyl
<03448>
Nb
<01121>
ytyar
<07200>
hnh
<02009>
rmayw
<0559>
Myrenhm
<05288>
dxa
<0259>
Neyw (16:18)
<06030>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 16:18

Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya: "Sesungguhnya, aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai 2  main kecapi. Ia seorang pahlawan 1  yang gagah perkasa, seorang prajurit, yang pandai bicara 3 , elok perawakannya; dan TUHAN 4  menyertai dia."

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA