Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 17:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 17:1

Orang Filistin mengumpulkan e  tentaranya untuk berperang; mereka berkumpul di Sokho yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sokho f  dan Azeka g  di Efes-Damim.

AYT (2018)

Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Sokho, yang berada di tanah Yehuda, dan berkemah di antara Sokho dan Azeka di Efes-Damim.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 17:1

Sebermula, maka dihimpunkan orang Filistin segala tentaranya hendak berperang, lalu berhimpunlah mereka itu di Sokho, yang di tanah Yehuda, didirikannyalah kemahnya antara Sokho dengan Azeka, pada ujung Damim.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 17:1

Pada suatu ketika orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk maju berperang. Mereka mengatur barisannya di kota Sokho, dalam wilayah Yehuda dan memasang perkemahannya di antara Sokho dan Azeka, dekat Efes-Damim.

MILT (2008)

Dan orang Filistin telah mengumpulkan tentara mereka untuk berperang, dan mereka berkumpul di Sokoh di tanah Yehuda. Dan mereka berkemah di antara Sokoh dan Azekah di Efes-Damim.

Shellabear 2011 (2011)

Orang Filistin mengerahkan pasukannya untuk berperang. Mereka berkumpul di Sokho, di Tanah Yuda, dan berkemah di antara Sokho dan Azeka, di Efes-Damim.

AVB (2015)

Orang Filistin mengumpulkan tentera mereka untuk berperang; mereka berkumpul di Sokho iaitu di bumi Yehuda dan berkhemah di antara Sokho dengan Azeka di Efes-Damim.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 17:1

Orang Filistin
<06430>
mengumpulkan
<0622>
tentaranya
<04264>
untuk berperang
<04421>
; mereka berkumpul
<0622>
di Sokho
<07755>
yang
<0834>
di tanah Yehuda
<03063>
dan berkemah
<02583>
antara
<0996>
Sokho
<07755>
dan
<0996>
Azeka
<05825>
di Efes-Damim
<0658>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 17:1

Sebermula, maka dihimpunkan
<0622>
orang Filistin
<06430>
segala tentaranya
<04264>
hendak berperang
<04421>
, lalu berhimpunlah
<0622>
mereka itu di Sokho
<07755>
, yang
<0834>
di tanah Yehuda
<03063>
, didirikannyalah
<02583>
kemahnya antara
<0996>
Sokho
<07755>
dengan
<0996>
Azeka
<05825>
, pada ujung Damim
<0658>
.
AYT ITL
Orang Filistin
<06430>
mengumpulkan
<0622>
tentaranya
<04264>
untuk berperang
<04421>
. Mereka berkumpul
<0622>
di Sokho
<07755>
, yang
<0834>
berada di tanah Yehuda
<03063>
, dan berkemah
<02583>
di antara
<0996>
Sokho
<07755>
dan
<0996>
Azeka
<05825>
di
<00>
Efes-Damim
<0658>
.

[<0853>]
AVB ITL
Orang Filistin
<06430>
mengumpulkan
<0622>
tentera
<04264>
mereka untuk berperang
<04421>
; mereka berkumpul
<0622>
di Sokho
<07755>
iaitu di
<0834>
bumi Yehuda
<03063>
dan berkhemah
<02583>
di antara
<0996>
Sokho
<07755>
dengan
<0996>
Azeka
<05825>
di Efes-Damim
<0658>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
Mymd
<0658>
opab
<0>
hqze
<05825>
Nybw
<0996>
hkwv
<07755>
Nyb
<0996>
wnxyw
<02583>
hdwhyl
<03063>
rsa
<0834>
hkv
<07755>
wpoayw
<0622>
hmxlml
<04421>
Mhynxm
<04264>
ta
<0853>
Mytslp
<06430>
wpoayw (17:1)
<0622>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 17:1

7 Orang Filistin mengumpulkan 1  tentaranya untuk berperang; mereka berkumpul 1  di Sokho 2  yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sokho 2  dan Azeka di Efes-Damim 3  6  5  4 .

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA