Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 1:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 1:26

Tetapi hambamu ini, dan imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. y 

AYT (2018)

Akan tetapi, aku, hambamu, Imam Zadok, Benaya, anak Yoyada, dan Salomo, hambamu, tidak dia undang.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 1:26

Tetapi akan patik tuanku ini dan akan imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Sulaiman, patik tuanku itu, tiada dijemputnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 1:26

Tetapi, ia tidak mengundang saya. Imam Zadok dan Benaya serta Salomo pun tidak diundangnya.

MILT (2008)

Tetapi kepadaku, hambamu ini, dan kepada Imam Zadok, Benaya anak Yoyada, dan hambamu Salomo, ia tidak mengundangnya.

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi hambamu ini beserta Imam Zadok, Benaya bin Yoyada, dan Sulaiman, hambamu, tidak diundangnya.

AVB (2015)

Tetapi dia tidak mengundang hambamu ini dan Imam Zadok, Benaya anak Yoyada serta Salomo.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 1:26

Tetapi hambamu
<05650>
ini, dan imam
<03548>
Zadok
<06659>
dan Benaya
<01141>
bin
<01121>
Yoyada
<03077>
dan hambamu
<05650>
Salomo
<08010>
tidak
<03808>
diundangnya
<07121>
.

[<0589>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 1:26

Tetapi
<0589>
akan patik
<05650>
tuanku ini dan akan imam
<03548>
Zadok
<06659>
dan Benaya
<01141>
bin
<01121>
Yoyada
<03077>
dan Sulaiman
<08010>
, patik
<05650>
tuanku itu, tiada
<03808>
dijemputnya
<07121>
.
HEBREW
arq
<07121>
al
<03808>
Kdbe
<05650>
hmlslw
<08010>
edywhy
<03077>
Nb
<01121>
whynblw
<01141>
Nhkh
<03548>
qdulw
<06659>
Kdbe
<05650>
yna
<0589>
ylw (1:26)
<0>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 1:26

1 Tetapi hambamu ini, dan imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA