Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Korintus 9:22

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Kor 9:22

Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. h  Bagi semua orang i  aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang j  dari antara mereka.

AYT (2018)

Bagi orang yang lemah, aku menjadi lemah supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Aku sudah menjadi segala sesuatu bagi semua orang supaya dengan segala cara aku dapat menyelamatkan beberapa orang.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Kor 9:22

Maka kepada orang yang lemah aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku memperoleh orang yang lemah. Maka kepada orang sekalian aku sudah menjadi segala sesuatu, supaya boleh dengan seboleh-bolehnya aku dapat menyelamatkan beberapa orang.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Kor 9:22

Di tengah-tengah orang-orang yang keyakinannya tidak kuat, saya pun berlaku seperti seorang yang keyakinannya tidak kuat supaya saya bisa menarik mereka menjadi pengikut Kristus. Pendeknya, saya menjadi segala-galanya untuk semua orang supaya dengan jalan yang bagaimanapun juga saya bisa menyelamatkan sebagian dari mereka.

TSI (2014)

Begitu juga waktu saya bersama orang-orang yang lemah, saya menjadi seperti orang yang lemah, supaya saya bisa memenangkan mereka. Jadi saya berusaha menyesuaikan diri dengan bermacam-macam orang, dengan harapan supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan melalui cara hidup saya.

TSI3 (2014)

Begitu juga waktu saya bersama orang-orang yang keyakinannya masih lemah, saya menjadi seperti orang yang lemah, supaya saya bisa memenangkan mereka. Jadi saya berusaha menyesuaikan diri dengan bermacam-macam orang, dengan harapan agar sebanyak mungkin orang diselamatkan.

MILT (2008)

Kepada mereka yang lemah, aku telah menjadi seperti yang lemah, supaya aku dapat memenangi mereka yang lemah. Kepada semuanya, aku telah menjadi segala sesuatu, supaya dengan segala cara aku dapat menyelamatkan sejumlah orang.

Shellabear 2011 (2011)

Bagi mereka yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menjangkau mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya dengan segala daya upaya aku dapat menyelamatkan sebanyak mungkin orang.

AVB (2015)

Bagi mereka yang lemah, aku berlaku lemah untuk menawan hati mereka. Aku menjadi segala-galanya kepada semua orang supaya dengan sedaya upaya aku dapat menyelamatkan seramai mungkin.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Kor 9:22

Bagi orang-orang yang lemah
<772>
aku menjadi seperti orang yang lemah
<772>
, supaya
<2443> <0> <2443> <0>
aku dapat menyelamatkan
<4982>
mereka yang lemah
<772>
. Bagi semua
<3956>
orang aku telah menjadi
<1096>
segala-galanya
<3956>
, supaya
<0> <2443> <0> <2443>
aku sedapat
<3843>
mungkin memenangkan
<2770>
beberapa
<5100>
orang dari antara mereka.

[<1096>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Kor 9:22

Maka
<1096>
kepada orang yang lemah
<772>
aku menjadi seperti
<1096> <772>
orang lemah
<772>
, supaya
<2443>
aku memperoleh
<2770>
orang yang lemah
<772> <772>
. Maka kepada orang sekalian
<3956>
aku sudah menjadi
<1096>
segala sesuatu
<3956>
, supaya
<2443>
boleh dengan seboleh-bolehnya
<3843>
aku dapat menyelamatkan
<4982>
beberapa
<5100>
orang.
AYT ITL
Bagi orang yang
<3588>
lemah
<772>
, aku menjadi
<1096>
lemah
<772>
supaya
<2443>
aku dapat memenangkan
<2770>
mereka yang
<3588>
lemah
<772>
. Aku sudah menjadi
<1096>
segala sesuatu
<3956>
bagi semua orang
<3956>
supaya
<2443>
dengan segala cara
<3843>
aku dapat menyelamatkan
<4982>
beberapa orang
<5100>
.
GREEK
egenomhn
<1096> (5633)
V-2ADI-1S
toiv
<3588>
T-DPM
asyenesin
<772>
A-DPM
asyenhv
<772>
A-NSM
ina
<2443>
CONJ
touv
<3588>
T-APM
asyeneiv
<772>
A-APM
kerdhsw
<2770> (5661)
V-AAS-1S
toiv
<3588>
T-DPM
pasin
<3956>
A-DPM
gegona
<1096> (5754)
V-2RAI-1S
panta
<3956>
A-NPN
ina
<2443>
CONJ
pantwv
<3843>
ADV
tinav
<5100>
X-APM
swsw
<4982> (5661)
V-AAS-1S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Kor 9:22

Bagi orang-orang yang lemah 1  aku menjadi 2  seperti orang yang lemah 1 , supaya 3  aku dapat menyelamatkan 3  mereka yang lemah 1 . Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya 3  aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA