Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 28:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 28:1

Daud mengumpulkan r  di Yerusalem segala pembesar s  Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya; bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa.

AYT (2018)

Daud mengumpulkan semua pembesar Israel di Yerusalem, yaitu para pemimpin suku, para pemimpin kelompok yang melayani raja, para pemimpin pasukan seribu dan pemimpin pasukan seratus, dan para kepala harta benda dan ternak milik raja dan anak-anaknya. Mereka dikumpulkan bersama pegawai-pegawai istana, para perwira, dan semua pahlawan yang gagah perkasa.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 28:1

Bermula, maka oleh Daud dihimpunkanlah segala penghulu orang Israel, segala penghulu suku bangsa dan segala panglima pasukan, yang dalam pekerjaan raja, dan segala kepala atas orang seribu dan segala kepala atas orang seratus dan segala pemerintah harta benda dan milik baginda dan segala putera baginda serta dengan segala penjawat istana dan segala segala pahlawan dan segala orang bangsawan ke Yeruzalem.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 28:1

Raja Daud memerintahkan supaya semua pemimpin Israel berkumpul di Yerusalem. Jadi para kepala suku, para pejabat urusan pemerintahan, para kepala kaum, para pengawas harta benda dan ternak raja serta putra-putranya--singkatnya para pembesar istana, perwira dan orang penting, semuanya berkumpul di Yerusalem.

MILT (2008)

Lalu, Daud mengumpulkan semua pemuka Israel, yakni para pemimpin suku, para pemimpin kelompok yang melayani raja, para kepala pasukan seribu dan para kepala pasukan seratus, serta para pengawas segenap harta benda dan ternak milik raja, dan milik anak-anaknya; bersama para sida-sida, dan para pahlawan, bahkan terhadap semua pahlawan yang gagah perkasa di Yerusalem.

Shellabear 2011 (2011)

Daud mengumpulkan semua pembesar Israil di Yerusalem, yaitu para pemimpin suku, para pemimpin rombongan yang melayani raja, para pemimpin pasukan seribu dan pemimpin pasukan seratus, serta para pejabat yang mengawasi segala harta benda dan ternak milik raja juga anak-anaknya. Mereka dikumpulkan bersama-sama dengan para pegawai istana, orang-orang berpengaruh, dan semua kesatria yang gagah perkasa.

AVB (2015)

Daud menghimpunkan semua pembesar Israel di Yerusalem, iaitu para pemimpin suku, para pemimpin rombongan yang melayani raja, para pemimpin pasukan seribu dan pemimpin pasukan seratus, serta para pegawai yang mengawasi segala harta benda dan ternakan milik raja juga para anaknya. Mereka dikumpulkan bersama-sama para pegawai istana, orang yang berpengaruh, dan semua kesateria yang gagah perkasa.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 28:1

Daud
<01732>
mengumpulkan
<06950>
di
<0413>
Yerusalem
<03389>
segala
<03605>
pembesar
<08269>
Israel
<03478>
, yakni para kepala
<08269>
suku
<07626>
, para pemimpin
<08269>
rombongan orang-orang
<04256>
yang melayani
<08334>
raja
<04428>
, para kepala
<08269>
pasukan seribu
<0505>
dan kepala
<08269>
pasukan seratus
<03967>
, serta para kepala
<08269>
harta benda
<07399>
dan ternak
<04735>
kepunyaan raja
<04428>
dan anak-anaknya
<01121>
; bersama-sama
<05973>
mereka juga para pegawai istana
<05631>
dan para perwira
<01368>
dan semua
<03605>
pahlawan
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
.

[<03605>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 28:1

Bermula, maka oleh Daud
<01732>
dihimpunkanlah
<06950>
segala
<03605>
penghulu
<08269>
orang Israel
<03478>
, segala penghulu
<08269>
suku
<07626>
bangsa dan segala panglima
<08269>
pasukan
<04256>
, yang dalam pekerjaan
<08334>
raja
<04428>
, dan segala kepala
<08269>
atas orang seribu
<0505>
dan segala kepala
<08269>
atas orang seratus
<03967>
dan segala
<03605>
pemerintah
<08269>
harta
<07399>
benda dan milik
<04735>
baginda
<04428>
dan segala putera
<01121>
baginda serta
<05973>
dengan segala penjawat istana
<05631>
dan segala
<03605>
segala pahlawan
<01368>
dan segala orang
<01368>
bangsawan
<02428>
ke
<0413>
Yeruzalem
<03389>
.
AYT ITL
Daud
<01732>
mengumpulkan
<06950>
semua
<03605>
pembesar
<08269>
Israel
<03478>
di
<0413>
Yerusalem
<03389>
, yaitu para pemimpin
<08269>
suku
<07626>
, para pemimpin
<08269>
kelompok
<04256>
yang melayani
<08334>
raja
<04428>
, para pemimpin pasukan
<08269>
seribu
<0505>
dan pemimpin pasukan
<08269>
seratus
<03967>
, dan para kepala
<08269>
harta benda
<07399>
dan ternak
<04735>
milik raja
<04428>
dan anak-anaknya
<01121>
. Mereka dikumpulkan bersama
<05973>
pegawai-pegawai istana
<05631>
, para perwira
<01368>
, dan semua
<03605>
pahlawan
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
.

[<0853> <0853> <03605>]
AVB ITL
Daud
<01732>
menghimpunkan
<06950>
semua
<03605>
pembesar
<08269>
Israel
<03478>
di Yerusalem
<03389>
, iaitu para pemimpin
<08269>
suku
<07626>
, para pemimpin
<08269>
rombongan
<04256>
yang melayani
<08334>
raja
<04428>
, para pemimpin pasukan
<08269>
seribu
<0505>
dan pemimpin pasukan
<08269>
seratus
<03967>
, serta para pegawai
<08269>
yang mengawasi segala
<03605>
harta benda
<07399>
dan ternakan
<04735>
milik raja
<04428>
juga para anaknya
<01121>
. Mereka dikumpulkan bersama-sama
<05973>
para pegawai istana
<05631>
, orang yang berpengaruh
<01368>
, dan semua
<03605>
kesateria
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
.

[<0853> <0853> <0413>]
HEBREW
Mlswry
<03389>
la
<0413>
lyx
<02428>
rwbg
<01368>
lklw
<03605>
Myrwbghw
<01368>
Myoyroh
<05631>
Me
<05973>
wynblw
<01121>
Klml
<04428>
hnqmw
<04735>
swkr
<07399>
lk
<03605>
yrvw
<08269>
twamh
<03967>
yrvw
<08269>
Myplah
<0505>
yrvw
<08269>
Klmh
<04428>
ta
<0853>
Mytrsmh
<08334>
twqlxmh
<04256>
yrvw
<08269>
Myjbsh
<07626>
yrv
<08269>
larvy
<03478>
yrv
<08269>
lk
<03605>
ta
<0853>
dywd
<01732>
lhqyw (28:1)
<06950>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 28:1

Daud mengumpulkan 1  di Yerusalem segala pembesar 2  4  3  Israel, yakni para 6  kepala 2  4  3  suku, para pemimpin 2  4  rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 2  4  3  seribu dan kepala 2  4  3  pasukan seratus, serta para kepala 2  4  3  harta 5  benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya; bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan 6  yang gagah perkasa 6 .

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA