Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 27:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 27:3

Ia dari bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama.

AYT (2018)

Dia adalah keturunan Peres dan kepala dari semua panglima tentara pada bulan pertama.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 27:3

Maka dari pada segala bani Paris ialah penghulu segala panglima perang pada bulan yang pertama.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 27:3

(27:1)

MILT (2008)

Kepala dari semua panglima tentara pada bulan pertama ialah kaum Perez.

Shellabear 2011 (2011)

Ia berasal dari bani Peres dan ia memimpin semua panglima tentara pada bulan pertama.

AVB (2015)

Dia berasal daripada bani Peres dan dia memimpin semua panglima tentera pada bulan pertama.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 27:3

Ia dari
<04480>
bani
<01121>
Peres
<06557>
dan mengepalai
<07218>
semua
<03605>
panglima
<08269>
untuk bulan
<02320>
yang pertama
<07223>
.

[<06635>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 27:3

Maka dari
<04480>
pada segala bani
<01121>
Paris
<06557>
ialah penghulu
<07218>
segala
<03605>
panglima
<08269>
perang
<06635>
pada bulan
<02320>
yang pertama
<07223>
.
AYT ITL
Dia adalah keturunan
<01121>
Peres
<06557>
dan kepala
<07218>
dari
<04480>
semua
<03605>
panglima
<08269>
tentara
<06635>
pada bulan
<02320>
pertama
<07223>
.
HEBREW
Nwsarh
<07223>
sdxl
<02320>
twabuh
<06635>
yrv
<08269>
lkl
<03605>
sarh
<07218>
Urp
<06557>
ynb
<01121>
Nm (27:3)
<04480>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 27:3

Ia dari bani Peres 1  dan mengepalai semua panglima untuk bulan 2  yang pertama.

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA