Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ayub 32:12

Konteks

Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya, tiada seorangpun yang mengecam Ayub, tiada seorangpun di antara kamu menyanggah perkataannya. g 

KataFrek.
Kepadamulah6
kupusatkan1
perhatianku3
tetapi4524
sesungguhnya616
tiada88
seorangpun278
yang24457
mengecam5
Ayub62
tiada88
seorangpun278
di12859
antara1165
kamu5244
menyanggah3
perkataannya31
  YUNANI
WordStrong #Freq.KJV usages
Mkydew057041260by, as long ...
Nnwbta0995169understand 62, understanding 32 ...
hnhw02009841Behold, see ...
Nya0369788except, faileth ...
bwyal034758Job 58
xykwm0319859reprove 23, rebuke 12 ...
hnwe06030329answer 242, hear 42 ...
wyrma056148words 43, speeches 2 ...
Mkm044801219among, with ...


TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.45 detik
dipersembahkan oleh YLSA