Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 5:24

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 5:24

Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya dan Yahdiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka.

AYT (2018)

Inilah kepala-kepala kaum keluarga mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya, dan Yahdiel. Mereka adalah pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang ternama, dan kepala-kepala kaum keluarga mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 5:24

Maka inilah penghulu-penghulu segala orang isi rumah bapa-bapanya, yaitu Hefer dan Yisei dan Eliel dan Azriel dan Yeremia dan Hodawya dan Yahdiel, semuanya orang gagah berani yang termasyhur namanya dan penghulu segala orang isi rumah bapa-bapanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 5:24

Inilah kepala-kepala kaum mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya dan Yahdiel. Mereka semua adalah prajurit-prajurit yang perkasa.

MILT (2008)

Dan inilah para kepala keluarga leluhur mereka: Hefer, dan Yisei, dan Eliel, dan Azriel, dan Yeremia, dan Hodawya, serta Yahdiel, orang-orang yang gagah dalam perang, mereka yang tersohor, pemimpin keluarga leluhur mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Inilah kepala-kepala kaum keluarga mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya, dan Yahdiel. Mereka adalah para kesatria yang gagah perkasa, orang-orang ternama, dan kepala-kepala kaum keluarga mereka.

AVB (2015)

Inilah para ketua kaum keluarga mereka: Efer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya, dan Yahdiel. Mereka itu kesateria yang gagah perkasa, orang ternama, dan para ketua kaum keluarga mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 5:24

Inilah
<0428>
para kepala
<07218>
puak-puak
<01> <01004>
mereka: Hefer
<06081>
, Yisei
<03469>
, Eliel
<0447>
, Azriel
<05837>
, Yeremia
<03414>
, Hodawya
<01938>
dan Yahdiel
<03164>
, orang-orang
<0376>
pahlawan
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
, orang-orang
<0376>
yang kenamaan
<08034>
, para kepala
<07218>
puak-puak
<01> <01004>
mereka.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 5:24

Maka inilah
<0428>
penghulu-penghulu
<07218>
segala orang isi rumah
<01004>
bapa-bapanya
<01>
, yaitu Hefer
<06081>
dan Yisei
<03469>
dan Eliel
<0447>
dan Azriel
<05837>
dan Yeremia
<03414>
dan Hodawya
<01938>
dan Yahdiel
<03164>
, semuanya orang
<0376>
gagah
<01368>
berani
<02428>
yang termasyhur
<08034>
namanya dan penghulu
<07218>
segala orang isi rumah
<01004>
bapa-bapanya
<01>
.
AYT ITL
Inilah
<0428>
kepala-kepala
<07218>
kaum
<01004>
keluarga
<01>
mereka: Hefer
<06081>
, Yisei
<03469>
, Eliel
<0447>
, Azriel
<05837>
, Yeremia
<03414>
, Hodawya
<01938>
, dan Yahdiel
<03164>
. Mereka
<0376>
adalah pahlawan
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
, orang-orang
<0376>
ternama
<08034>
, dan kepala-kepala
<07218>
kaum
<01004>
keluarga
<01>
mereka.
AVB ITL
Inilah
<0428>
para ketua
<07218>
kaum
<01004>
keluarga
<01>
mereka: Efer
<06081>
, Yisei
<03469>
, Eliel
<0447>
, Azriel
<05837>
, Yeremia
<03414>
, Hodawya
<01938>
, dan Yahdiel
<03164>
. Mereka itu kesateria
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
, orang
<0376>
ternama
<08034>
, dan para ketua
<07218>
kaum
<01004>
keluarga
<01>
mereka.

[<0376>]
HEBREW
Mtwba
<01>
tybl
<01004>
Mysar
<07218>
twms
<08034>
ysna
<0376>
lyx
<02428>
yrwbg
<01368>
Mysna
<0376>
laydxyw
<03164>
hywdwhw
<01938>
hymryw
<03414>
layrzew
<05837>
laylaw
<0447>
yesyw
<03469>
rpew
<06081>
Mtwba
<01>
tyb
<01004>
ysar
<07218>
hlaw (5:24)
<0428>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 5:24

Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya dan Yahdiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan 1 , para kepala puak-puak mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA