Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 2:44

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 2:44

Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai.

AYT (2018)

Anak Sema adalah Raham, ayah Yorkeam, dan anak Rekem adalah Samai.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 2:44

Maka Sema beranaklah Raham, bapa Yorkeam, dan Rekim beranaklah Samai.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 2:44

Sema adalah ayah Raham. Cucu Sema bernama Yorkeam. Rekem abang Sema adalah ayah Samai;

MILT (2008)

Dan Sema memperanakkan Raham, ayah Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai.

Shellabear 2011 (2011)

Sema mempunyai anak, yaitu Raham, ayah Yorkeam. Rekem mempunyai anak, Samai.

AVB (2015)

Sema beranakkan Raham, iaitu ayah Yorkeam. Rekem beranakkan Samai.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 2:44

Sema
<08087>
memperanakkan
<03205>
Raham
<07357>
, bapa
<01>
Yorkeam
<03421>
, dan Rekem
<07552>
memperanakkan
<03205>
Samai
<08060>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 2:44

Maka Sema
<08087>
beranaklah
<03205>
Raham
<07357>
, bapa
<01>
Yorkeam
<03421>
, dan Rekim
<07552>
beranaklah
<03205>
Samai
<08060>
.
AYT ITL
Anak
<03205> <0>
Sema
<08087>
adalah
<0> <03205>
Raham
<07357>
, ayah
<01>
Yorkeam
<03421>
, dan anak
<03205> <0>
Rekem
<07552>
adalah
<0> <03205>
Samai
<08060>
.

[<0853> <0853>]
AVB ITL
Sema
<08087>
beranakkan
<03205>
Raham
<07357>
, iaitu ayah
<01>
Yorkeam
<03421>
. Rekem
<07552>
beranakkan
<03205>
Samai
<08060>
.

[<0853> <0853>]
HEBREW
yms
<08060>
ta
<0853>
dylwh
<03205>
Mqrw
<07552>
Meqry
<03421>
yba
<01>
Mxr
<07357>
ta
<0853>
dylwh
<03205>
emsw (2:44)
<08087>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 2:44

Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai.

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA